طرح توجیهی تولید سیلندر ( تانک ) گاز مایع

به نام خدا

طرح توجیهی تولید سیلندر ( تانک ) گاز مایع

نام محصول سیلندر ( تانک ) گاز مایع
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۲۰۰ تن در سال
موارد کاربرد نگهداری گاز در کارخانجات ، رستوران ها و غذاخوری های بزرگ
مواد اولیه مصرفی عمده ورق استیل، سیم جوش و …
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۱۵۴۸ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۵۰
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۹۰۰۰

گاز در دنیای امروز یکی از سوخت های مناسب و مطلوب برای مصرف در کارخانجات ،
کارگاهها و سای ر مراکز خدماتی می باشد و مصرف آن روز به روز در حال افزایش می باشد و
بر همین اساس ایجاد شبکه لوله کشی گاز در سطح کشور سال به سال در حال گسترش می
باشد . لیکن این توسعه لوله کشی به همه نقاط کشور ، شهرک های صنعتی و مراکز فعالیت
کارخانجات و سایر مراکز مصرف کنن ده گاز نبوده و لذا مراکز فوق نیاز سوخت خود را از طریق
نصب تانک نگهداری گاز تامین می نمایند و در طرح حاضر نیز هدف تولید این تانک ها می باشد .

انواع تانک های نگهداری گاز
تانک های نگهداری گاز بر اساس ظرفیت نگهداری گاز طبقه بندی می گردند که بدین ترتیب به
دو گروه عمده تانک های قابل حمل و ثابت تقسیم شده اند .
تانک های قابل حمل : این تانک ها از ظرفیت ۲ تا ۱۷,۵ تن تولید و مورد استفاده قرار می
گیرند .
تانک های ثابت : این تانک ها از ظرفیت یک تا ۷۰ تن تولید و بصورت ثابت در مراکز استفاده
کننده از گاز کاربرد دارند ………..

طرح توجیهی تولید سیلندر ( تانک ) گاز مایع

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان