طرح توجیهی تولید دیوارهای پیش ساخته گچی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید دیوارهای پیش ساخته گچی

تولید و بکارگیری دیوارهای پیش ساخته بیش از یک قرن است که در انبوه سازی و ساختمان سازی بکار می رود.
استفاده گسترده از این تکنولوژی به نیاز مبرم دولت ها در بازسازی ویرانه های جنگ دوم جهانی در تسریع زمان و کاهش
هزینه ساخت بر می گردد. امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی تقریبا هیچ بنایی را نمی توان یافت که در پروسه ساخت آن از
مصالح پیش ساخته استفاده نشده باشد. این فناوری اولین بار در ایران در دهه چهل بکار گرفته شد.
امروزه دیوارهای پیش ساخته به عنوان یکی از مصالح اصلی صنعت ساختمان مورد توجه انبوه سازان می باشد و با قاطعیت
می توان اذعان داشت که با توجه به سیاستهای دولت در مهندسی سازی و انبوه سازی مسکن در سالهای آتی کلیه
سازنده های حرفه ای در کشور در تولید مسکن از دیوارهای پیش ساخته به عنوان یکی از ارکان اصلی مصالح استفاده خواهند
نمود. مهمترین مزایای ایجاد این طرح به شرح زیر می باشد:
سبک سازی ساختمان ها به منظور کاهش خطرات احتمالی ناشی از زلزله.
تسریع در ساخت ساختمان ها و صرفه جویی در وقت
دسترسی آسان به منابع غنی از گچ (ماده اولیه اصلی این طرح) در سطح استان.
فراگیر بودن استفاده و پتانسیل بالقوه مشتریان (شرکتهای انبوه سازی فعال در استان فارس).

پنل گچی قابل تولید می باشد که در این طرح با تغییر خط تولید با یک هزینه می توان دو نمونه آن را تولید کرد.
-۱-۱-۵ پنل گچی سبک و سنگین دیواری:
ابعاد پنل های گچی تولید شده در این خط تولید، پنجاه سانتی متر در شصت و شش سانتی متر و ضخامت آن هشت سانتی متر
می باشد. در شکل زیر نمای کلی ابعاد پنل ارائه شده است. کاربرد این پنل ها در ساخت دیوارهای داخلی ساختمانها می باشد.
این پنل ها جایگزین آجر در ساخت دیوارهای داخلی می باشند و امروزه کاربرد زیادی در سبک سازی و تسریع در ساخت
آپارتمانها دارند.

-۲-۱-۵ پنل گچی دیواری:
کاربرد این پنل ها در ساخت دیوارهای نمای داخلی و روکش سطوح سیمانی یا بلوکهای سیمانی در ساختمانها می باشد. این
پنل ها کاربرد زیادی در سبک سازی و تسریع در ساخت آپارتمانها دارند. در شکل زیر نمای کلی ابعاد پنل ارائه شده است………..

نام محصول: دیوارهای پیش ساخته گچی
ویژگی محصول یا طرح: تغییر محصولات نهایی متناسب با نیاز بازار
ظرفیت طرح پیشنهادی: ۵۷۶۰۰۰
موارد کاربرد: ساخت بناها و ساختمانها
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) گچ و آب
۳۰۰۰۰۰۰۰ کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۵
اشتغال زایی (نفر): ۳۳
۳۰۰۰ (M زمین مورد نیاز

۹۶صفحه

۳۰۰۰تومان