طرح توجیهی تولید تیوب آلومینیومی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید تیوب آلومینیومی

فهرست مطالب:
فصل اول
تعریف محصول
ویژگی آلومینیوم مصرفی
مطالعه بازار
واردات و صادرات
جدول واردات و صادرات
جدول تولیدات کارخانجات داخل کشور در ده سال
میزان برآورد تقاضا برای سال های مختلف
پیش بینی سهم بازار قابل کسب برای سال های ۸۱ تا ۸۷
بررسی فنی
مراحل ساخت تیوپ آلومینیومی
انبار
بخش کنترل کیفیت
لیست مواد اولیه مورد نیاز
مشخصات مواد اولیه
لیست ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده
تاسیسات جنبی کارخانه
سالن تولید
برآورد نیروی انسانی
جدول فرآیند عملیات
اسامی شرکت های عمده مصرف کننده تیوپ
مکان یابی
فصل سوم
‌بررسی مالی
بررسی مالی
سرمایه ثابت طرح
جدول هزینه های سرمایه گذاری ثابت
هزینه های جاری طرح
جدول هزینه های جاری
قیمت فروش
صورت حساب سود و زیان
سرمایه در گردش
فصل چهارم
بررسی اقتصادی
بررسی اقتصادی
نقطه سربه سر
نمودار نقطه سربه سر
صرفه جوئی ارزی
– ارزش افزوده
دوره برگشت سرمایه با بهره
نتیجه
نتیجه گیری کلی از ارزیابی پروژه

طرح توجیهی تولید تیوب آلومینیومی
۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان