طرح توجیهی تولید انواع حصیر (PP) و پروپیلن (PE) از پلی اتیلن

به نام خدا

طرح توجیهی تولید انواع حصیر (PP) و پروپیلن (PE) از پلی اتیلن

حصیرهای ساخته شده از جنس پلی اتلین و پلی پروپیلن از مواد
پلیمری تشکیل می شوند . این پلیمر دارای ۵٠٠٠ تا ١٠٠٠٠ واحد
١۵٠٠٠٠ گرم بر – منومر می باشند. جرم مولکولی آن در محدوده ١۵٠٠٠٠٠
مول متغیر است . این پلیمرها به صورت بی آرایش (آتا کیتک) ، تک
آرایش ( ایزوتاکتیک ) و یا هم آرایش ( سند یو تاکتیک ) وجود
دارند . پلی پروپیلن در مقایسه با پلی اتیلن دارای سختی و سفتی
بیشتری است ولی در سرما نرمی کمتری دارد و از طرفی در دماهای بالاتر
نیز قابل استفاده می باشند . پلی پروپیلن در مقابل شکستن مقاوم
است و دارای قابلیت استرلیزه شدن می باشد . این ماده برای اعضای
فیزیولوژی جانداران بی اثر بوده و از مقاومت بالایی در برابر مواد
شیمیایی برخوردار است .
پلی پروپیلن دارای خواص الکتریکی جالبی است و می تواند ظاهری
شیشه ای و یا تیره و مات داشته باشد . قدرت مکانیکی خوب این پلیمر
نام محصول طرح تولید انواع حصیر از پلی اتیلن
(PP) و پروپیلن
ظرفیت پیشنهادی طرح ٣٠٠٠ تن
و (PE) موارد کاربرد انواع حصیر از پلی اتیلن
(PP) پروپیلن
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن سبک,مستربچ پلی اتیلن,نوار
میان بافت,پارچه کتان
کمبود محصول (پایان برنامه
چهارم) ١١٠٠٠ تن
اشتغال زائی (نفر) ٣٢ نفر
زمین موردنیاز (متر مربع) ۴٠٠٠ متر مربع
۳۸صفحه
۳۰۰۰تومان