طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی

نام محصول تولید اسانس های صنعتی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۵۰ تن در سال
موارد کاربرد
در پودرهای رخت شوئی ، صابون ها ، شامپوها ، مایع ظرفشوئی ،
حشره کش ها ، خوشبو کننده های هوا ، ضد عرق ، بوگیرها ، و
بسیاری از مواد آرایشی مانند کرم ها ، رژها ، لاک ناخن و …
مواد اولیه مصرفی عمده انواع گیاهان معطر ، گل ها و پوست مرکبات
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۴۰۹ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۳
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۵۰۰۰

اسانس ها ترکیبات معطری هستند که از اندام های مختلف گیاهان مانند برگ ، پوست ، گل ، میوه ، دانه
و ریشه گرفته می شوند . در حال حاضر از حدود ۹۰ گیاه امکان استخراج اسانس وجود دارد . به علت
تبخیر اسانس ها در اثر مجاورت هوا و در حرارت عادی ، آنها را روغن های فرار یا اتری یا اسانس های
روغنی نیز می نامند . اسانس ها به طور کلی بیرنگ هستند
اسانس شامل مخلوط پیچیده ای از مواد شیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکل ها، استرها و ستن ها
و … می باشند. اسانسها نوعی ترکیبات فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندامهای مختلف
گیاهان تازه یا خشک همراه با بخار آب بدست م یآید و وزن مخصوص آنها غالباً از آب کمتر است.
بطور کلی اسانسها در الکل کاملاً حل م یشوند، در صورتی که با آب غیر قابل اختلاط هستند اما به
اندازه کمی در آب حل شده و بوی خود را به آن انتقال م یدهند (مانند عرقیات گیاهی، گلاب) که ماده
اصلی موجود در آن بر اثر حرارت، گرما و هوا تغییر می یابد، همچنین طعم اسانسها نیز با یکدیگر
متفاوت است. اسانس ها دارای خصوصیات مشترکی بوده و عمدتاً ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر……

طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی

۶۹صفحه

۳۰۰۰تومان