طرح توجیهی تولیدسنگ مصنوعی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدسنگ مصنوعی

سنگ های مصنوعی ازترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزاینده دیگر بدست می آیند که
به آنها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب آنها سریعترمی شود. این سنگها از ترکیب سیمان ،
رسها، آگرگاتهای سنگهای ضایعاتی و خاکهای سبک وزن ساخته می شوند.مواد بکار رفته
دراین سنگها تماما کیفیتی مبتنی بر ملاحظات محیطی و انسانی دارند. رنگ دانه های اکسید
آهن رنگ مورد نظر را به این سنگها می دهد. ترکیبی که از این راه بدست می اید در قالبهایی
ریخته می شودکه دارای نقش و نگارهای سنگهای طبیعی می باشند و به این سنگها سیمایی
کاملا طبیعی می دهد. از نظر قیمت سنگهای مصنوعی قیمتی به مراتب کمتر از سنگهای طبیعی
دارند چرا که کارهای دشواری که روی که روی سنگ طبیعی برای رساندن آن به بازار و قابل
استفاده کردن آن انجام میشود در مورد سنگ های مصنوعی غیر ضروری می نماید و دارای
وزنی کمتر و ضخامتی کوچکتر می باشند که به ما این اجازه را می دهد که سه برابر سنگهای
طبیعی بتوانیم آنها را بکار ببریم. علاوه بر مقاومت ساختاری آنها در فنداسیونهای خاص
توانایی تحمل باراهای زیاد را به آنها می دهد. سنگهای مصنوعی در واحد متر مربعی برای
قطعات تخت به فروش می رسند و بسته بندی آنها در جعبه های چوبی دستی انجام می شود.
وزن سنگهای مصنوعی بسته به مدل آنها مختلف است و در رنج ۱۵ کیلوگرم برمتر مربع در
قطعات کوچک تا ۳۷ کیلوگرم برمتر مربع در مدلهای بزرگ قرار میگیرد.رنگ سنگهای مصنوعی در گذر زمان از بین نمی رود چرا که رنگ این سنگها بخشی از ساختار سنگ شده و
در زمانی که سنگ درحال قالب گیری بوده است ثابت شده است. تجربیات کاری نشان داده
است که تغییر قابل مشاهده ای دررنگ این سنگها حتی پس از گذر زمانهای طولانی و تحت
شرایط آب وهوایی مختلف مثل تغییرات فصلی و بدی آب و هوا ایجاد نشده است. به منظور
ایجاد تکرار در شکلهای سنگ مصنوعی ، هر مدل به تنهایی با استفاده از صدها مدل متفاوت
ساخته شده است.بعلاوه به منظورتقویت تفاوتها – هیچ قطعه ای شبیه قطعه دیگر در نیاید-
توجه ویژ ه ای به رنگ آمیزی شده است.سایه ها و ضد سایه ها بطور خاصی ترکیب شده
اندکه بر این اساس پس از کاربری سنگ مصنوعی تفاوتی با سنگ طبیعی که از آن ساخته
شده است نخواهد داشت.چون سنگ مصنوعی یک محصول سیمانی است ، دارای عمرمفیدی
می باشد که دیگرمحصولات ساخته شده از سیمان هم دارند و برای کارهای خارجی ساختمان
مناسب میباشد.معمولا سازنده ها این عمر مفید را تامین می نمایند.
سنگهای مصنوعی به علت داشتن قابلیت تحمل گرمایی میتوانند در ساخت فضای خارجی
شومینه نیز مورد استفاده قرار گیرند. از آنجایی که مواد سازنده این سنگها دارای درصدی
رس است . آنها را درمواجهه با گرما مناسب ساخته شده است . بطور طبیعی این سنگها باید با
ملاتها یا چسبها بکار گرفته شوند.

خلاصه طرح :تولید سنگ مصنوعی
ظرفیت تولید:۱۵۰۰۰ تن
تعداد اشتغال ۴۹ نفر

متراژ زمین ۱۵۰۰۰ متر مربع

طرح توجیهی تولیدسنگ مصنوعی

۸۵صفحه

۳۰۰۰تومان