طرح توجیهی بازیافت ضایعات سنگی

به نام خدا

طرح توجیهی بازیافت ضایعات سنگی

در ایران بیشترین ضایعات سنگ مربوط به سنگ گرانیت است و ضریب کوپدهی در معادن سنگ گرانیت
حدود ۴۰ درصد است. علت این امر روش استخراج معادن گرانیت در کشور است که فاصله زیادی با
استانداردهای جهانی دارد. در معادن سنگ نرم از جمله تراورتن با توجه به استفاده از روشهای مکانیزه، مقدار
ضایعات کمتر می باشد و ضریب کوپدهی حدود ۸۰ درصد است. در گذشته ضایعات سنگ تراورتن در معادن
دپو می شدند ولی هم اکنون با افزایش قیمت سنگ، فرآوری این ضایعات از نظر اقتصادی توجیه پذیر شده است.
در کشور ایران ۹۰ درصد ضایعات مواد نرم جهت تولید پلاک مورد استفاده قرار م یگیرد. همچنین در معدن
سنگ تراورتن دینگه کهریز همدان در مسیر همدان- ملایر، بلوکهای کوچکتر و با وزن حدود ۷ تن کمتر جزء
ضایعات محسوب می شود و از مواد باطله برای تولید سنگهای آنتیک و لقمه استفاده می گردد.
اض بخشی از یعات سنگ معمولاً هنگام استخراج معادن تراورتن ایجاد می شود به ویژه در مواقعی که سنگ
دارای کیلواژ، درزه و شکافهای نزدیک به هم باشد، حدود ۲۰ % سنگ استخراج شده به صورت صورت سنگ
لاشه و ضایعات محسوب می شود. این مواد به عنوان محصولات جانبی معدن به حساب می آیند.

در ی اخیر استفاده از ضایعات معادن و کارخانه های فرآوری سنگ توسعه یافته است. از انواع این
کاربردها می توان به ساخت سنگ مصنوعی، پودر سنگ، مصنوعات سنگی، انواع سیمان و آسفالتهای مخصوص
و کف پوشهای سرامیکی اشاره کرد. بسته به نوع سنگ م یتوان از آنها استفاده های زیادی کرد. اگر سنگهای
ضایعاتی از نوع آذرین باشند که سخت هستند م یتوان از آنها برای تولید سنگفرش استفاده نمود ولی اگر سنگها
نرم باشند مانند تراورتن می توان آنها را به پودر سنگ تبدیل نمود یا از آنها برای تهیه سنگهای آنتیک که در
نماها استفاده م یشود بهره برد

طرح توجیهی بازیافت ضایعات سنگی

اشتغالزایی:۱۰نفر

۳۸صفحه

۳۰۰۰تومان