طرح توجیهی بازیافت شیشه۱۰۵صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی بازیافت شیشه

عناوین طرح:
معرفی محصول
نام و کد محصول
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد ملی
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا.
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول
بررسی روند مصرف
بررسی روند صادرات محصول
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

شیشه جهت بازیافت، می تواند به طریق زیر جمع آوری گردد:
– بازیافت ظروف شیشه ای که در ایستگاه های جمع آوری به منظور بازیافت جدا شده اند؛
– بازیافت ظروف شیشه ای که از مواد زائد کنار جدول خیابان جدا شده اند؛
– بازیافت ظروف شیشه ای جمع آوری شده از منابع تجاری محصولات مثل رستورانها

شیشه یکی از مواد قابل بازیافت می باشد که در صورت بازیافت می تواند اولا : صرفه جویی در استفاده از مواد
خام را در بر داشته باشد ؛ ثانی اً: به صرفه جویی در مصرف انرژی منجر شود

طرح توجیهی بازیافت شیشه

ظرفیت تولیدسالیانه:۴۰۰تن شیشه بازیافت شده

زمین موردنیاز:۹۰۰مترمربع

اشتغالزایی:۲۶نفر

طرح توجیهی بازیافت شیشه

۱۰۵صفحه

۳۰۰۰تومان