طرح توجیهی ایجاد واحد آبکاری کروماته براق و سیلیکون فولاد

به نام خدا

محصول مورد نظر طرح حاضر، ایجاد واحد آبکاری کروماته براق و سیلیکون فولاد می باشد که در واقع
می توان طرح حاضر را یک طرح خدماتی صنعتی محسوب کرد.
آبکاری با کروم یا کروماته کردن فولاد ، روکش کاری فولاد با فلز کروم است . این پوشش ها جهت
جلوگیری از خورندگی روی قطعات فولادی به کار می روند که در عین حال جهت چسبندگی رن گ نیز
بسیار مناسب می باشند. روک شهای لایه کروم رنگی شبیه نقره، سفید مایل به آبی دارند . قدرت انعکاس
صیقلی شده در حد ۶۵ % است (برای نقره ۸۸ %و نیکل ۵۵ %) در حالی که ◌ً سطح کروم کاری شده و کاملا
خاصیت انعکاس نقره و نیکل با گذشت زمان ضایع م یشود، در مورد کروم تغییر ی حاصل نم ی شود .
لایه های کروم قابل جوشکاری نبوده و رن گکاری و نقاشی را نم یپذیرند. کروم در مقابل گازها، موادقلیایی
و نمکها مقاوم است اما اسید سولفوریک واسید کلریدریک وسایر اسیدهای هالوژ ندار در تمام غلظتها ودر
تمام درجه حرارتها بر روی کروم تاثیر می گذارند. به دنبال رویین شدن شیمیایی ، روک ش های کروم
مقاومت خوبی در اتمسفر از خود نشان می دهند و کدر نم یشوند. از این رو به تمیز کردن و یا نو نمودن
توسط محلولها یا محصولات حل کننده اکسیدها را ندارند. روک شهای کروم تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد هیچ
تغییری از نظر کدر شدن متحمل نمی شوند. رویین شدن حالتی است که در طی آن در سطح کروم ، اکسید
کروم ( ۳+) تشکیل می شود. این عمل موجب جابه جایی پتانسیل کروم از ۰.۷۱۷ به ۱.۳۶ ولت می شود و
کروم مثل یک فلز نجیب عمل می نماید. لایه های پوششی کروم براق با ضخامت پایین (در حدود…….

نام محصول ایجاد واحد آبکاری کروماته براق و سیلیکون فولاد
ویژگی محصول یا طرح توسعه مصرف داخل
ظرفیت پیشنهادی طرح ۳۰۰۰ تن
موارد کاربرد پوشش دهی فلزات فولادی برای جلوگیری از زنگ زدگی
مواد اولیه اصلی کرم ، مس ، مواد آبکاری
محل تامین مواد اولیه داخل کشور
۲۸۲۳ تن کمبود محصول در سال ۱۳۹۵
اشتغالزایی ۲۸ نفر
زمین مورد نیاز ۲۵۰۰ متر مربع

۴۸صفحه

۳۰۰۰تومان