طرح توجیهی آبکاری قطعات پلاستیکی

به نام خدا

طرح توجیهی آبکاری قطعات پلاستیکی

١- معرفی محصول
١- نام و کد محصول
١- شماره تعرفه گمرکی
١- شرایط واردات
١- بررسی و ارائه استاندارد ملی
١- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی
١- توضیح موارد مصرف و کاربرد
١- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول
١- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
١- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
١- شرایط صادرات
٢- وضعیت عرضه و تقاضا
٢- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
۲- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
٢- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم
٢- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
٢- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم
٢- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور
۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
۶- میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال
٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
١٠ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١١ – تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
منابع

خلاصه طرح
نام محصول آبکاری قطعات پلاستیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح ٩۵٠٠٠ متر مربع آبکاری در سال
موارد کاربرد صنایع لوازم خانگی ، صنایع مخابرات در ساخت تلفن،
کابلهای انتقال نیرو ، صنعت ساختمان ، صنعت
کامپیوتر در ساخت مدار چاپی
مواد اولیه مصرفی عمده آند نیکل ، آند مس فسفره ، سولفات نیکل ، سولفات
مس، اسید سولفوریک، کلرید پالادیوم، اسید کربنیک
کمبود محصول (سال ١٣٩٠ ) کمبود نداریم
اشتغال زایی (نفر) ٢۴
۵٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان