دانلود طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت ۱۰۰۰ راس در هر دوره

به نام خدا

طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت ۱۰۰۰ راس در هر دوره

طرحهای دامپروری خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهای علمی و درقالب واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی
موجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی فراورده های دامی را فراهم می آورد. با اجرای این گونه طرحها
علاوه بر تامین پروتئین دامی جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و
منطقه ای استفاده بهینه به عمل می آید مضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای
سرمایه گذار در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح دارای این قابلیت میباشد که در قالب تعاونی های بانوان به
مرحله اجرا درآید.

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش بره پرواری
دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی
ظرفیت اسمی تولیدات: ۱۰۰۰ راس در دوره۱۰۰روزه
نوع تولیدات: گوسفند زنده
تعداد شاغلین: ۱۵ نفر

طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت ۱۰۰۰ راس در هر دوره

۱۶صفحه

۳۰۰۰تومان