طرح توجیهی واحدتولید کنسرو غذاهای دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی

به نام خدا

 طرح توجیهی واحدتولید کنسرو غذاهای دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی

ماهی دارای ارزش تغذیهای بسیار بالایی است و اکثر مواد مغذی و ضروری برای انسان را به تنهایی داراست. ماهی
از منابع بسیار خوب پروتئین محسوب میشود. ماهی با دارا بودن ۱۹ درصد پروتئین و جذب ۹۹ درصد از این
میزان پروتئین از نظر کمیت و کیفیت قال توجه است، بدین معنی که پروتئین موجود در ماهی به شکلی است که
به آسانی در دستگاه گوارش هضم و جذب میشود و بهطور تقریباً کامل در بدن به مصرف میرسد.
ماهی و آبزیان دریایی با داشتن خواص تغذیهای بسیار خوب میتوانند قسمت اعظم نیازمندیهای تغذیهای ما را
تامین کنند. علاوهبر آن، به علت داشتن ترکیبات خاصی که در چربی بدن آنها وجود دارد در پیشگیری از بسیاری
امراض و کنترل و درمان بیماریهای مختلف نقش مهمی به عهده دارند. با توجه به مزایای چشمگیر ماهی و تاثیر
آن بر سلامتی باید فرهنگ مصرف ماهی در گسترش یابد و با حذف و کاهش نارسائیهایی که در مسیر دسترسی
خانوارها به این ماده غذایی مهم وجود دارد، برای آن جای مناسبی در سبد غذایی خانوار ایرانی باز کنیم.
پرورش انواع آبزیان(انواع ماهی و میگو)، صید آبزیان در آبهای شمالی و جنوبی کشور، فرآوری محصولات دریایی و
توزیع و فروش آن در بازارهای داخلی و بینالمللی، مجموعه فعالیتهای اقتصادی سودآوری را تشکیل میدهند که
ضمن ایجاد اشتغال برای مهارتهای گوناگون نیروی انسانی، درآمد ارزی مناسبی را برای اقتصاد کشور به ارمغان میآورد.
البته بهتر است که این محصول کمی پس از تولید مصرف شود . یکی از ترکیبات پودر ماهی، پروتئین م ب یاشد .ا ین
پروتئین در ترکیبات خود دارای نیتروژنی است که به مرور زمان آزاد شده و باعث از بین رفتن پروتئین میشود.
از طرفی چربی های موجود در پودر ماهی در مجاورت هوا اکسیده شده و باعث خرابی آن و پیدایش قارچها و کپک –
شود،جلوگیری از این امر که به مرور زمان پس از تولید رخ می دهد در قسمتی از خط تولید به پودر،
آنتی اکسیدان افزوده میشود که ماندگاری محصول را تا یک سال افزایش میدهد.

 طرح توجیهی واحدتولید کنسرو غذاهای دریایی و پودر ماهی غیرخوراکی

۹۰صفحه

۳۰۰۰تومان