طرح توجیهی موز گلخانه ای

به نام خدا

طرح توجیهی موز گلخانه ای

اهمیت اقتصادی تولید موز در ایران با توجه به پتانسیل مصرف

داخلی و عملکرد بالای محصول روشن بوده و بسیار مهم است تاکنون کشت و پرورش این

گیاه صرفا به استانهای سیستان و بلوچستان هرمزگان و بعضی از مکانهای مستعدجیرفت

محدود می گشته است ولی با توجه به شرایط بسیار مساعد خاک و اقلیم مدیترانه ای

مناطق شمال ایران و سایر نقاط کشت و پرورش موز دراین مناطق در گلخانه های پلاستیک

جهت کنترل عوامل محیطی امکان پذیر بوده و بایستی توجه بیشتری به آن شود …..

خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید وپرورش موز گلخانه ای
نوع تولیدات : موز
تعداد شاغلین : ۸

متراژ زمین:۲۰۰۰مترمربع

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان