طرح توجیهی تولید چرخ و محور واگن

به نام خدا

طرح توجیهی تولید چرخ و محور واگن

محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید چرخ و محور واگن های قطار میباشد.
چرخ همانطوری که از اسم آن نیز مشخصاست قطعه فولادی است که زیر واگن نصب شده و سبب حرکت واگن روی ریل خطوط آهن میگردد. هر محور چرخ و محور شامل دو عدد چرخ فولادی و یک محور بین آنها است
به طوری که چرخ ها از طریق پرس (جازدن) روی دو سر محور مونتاژ میشوند.
نکتهای که در اینجا باید ذکر شود این است که چرخها از طریق جا زدن پرسی روی محور نصب و مجموعه دو چرخ و یک محور تشکیل یک مکانیزم حرکت صلب را میدهند. بنابراین مجموعه فوق در واقع یک قطعه محسوب میگردد و هر تولید کننده لازم است
مجموعه فوق را که شامل دو چرخ و یک محور است پس از تولید، مونتاژ و تست نموده و تحویل خریدار نماید.
دستهبندی محصول چرخ و محور براساس ظرفیت و تناژ واگن مورد استفاده ، دارای وزن و ضخامت چرخ متفاوت میباشند که بر همین اساس به چرخهای لبه کوتاه ، لبه بلند، سبک، متوسط و سنگین تقسیمبندی میگردند. ولی در طرح حاضر نظر بر اینکه به لحاظ روشتولید،
مواد اولیه و مکانیزم مونتاژ و غیره در مورد کلیه انواع محصول یکسان است ، لذا تمامی آنها تحت عنوان چرخ و محور نامیده خواهد شد. چرخ و محور واگن صرفاً در مورد واگن قطار مورد استفاده دارد. از اینرو وزارت بازرگانی شرایط خاصی را برای آن تعیین نکرده است
و تنها به ذکر حقوق ورودی که معادل چهار درصد است اکتفا شده است
خلاصه طرح
نام محصول :تولید چرخ و محور واگن
ظرفیت پیشنهادی طرح: (ظرفیت عملی) ۷۰۰ عدد در سال
موارد کاربرد: واگن قطار
مواد اولیه مصرفی عمده: فولاد آلیاژی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی: (نفر) ۲۹
زمین مورد نیاز: (مترمربع)۱۲۰۰

طرح توجیهی تولید چرخ و محور واگن

۵۳صفحه
 
۳۰۰۰تومان