طرح توجیهی تولید مربا و مارمالاد از محصولات سردرختی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید مربا و مارمالاد از محصولات سردرختی

فهرست مطالب :
۱- معرفی محصول
١ نام و کد محصول
۱ شماره تعرفه گمرکی
۱ ارائه استاندارد های محصول
۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت محصول
۱ موارد مصرف و کاربرد
۱ طبقه بندی محصول
۱ کالای قابل جانشین
۱ بسته بندی محصول
١ مشخصات فنی و خواص محصول
۲- وضعیت عرضه و تقاضا
۲ بررسی ظرفیت بهره برداری
۲ وضعیت طرح های جدید
۲ بررسی روند واردات محصول
۲ بررسی روند مصرف
۲بررسی روند صادرات محصول
۲بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
۲ وضعیت تقاضا
۳- بررسی اجمالی تکنولوژی ،مواد اولیه و روش تولید
۳ مواد اولیه
۳ فرمولاسیون تهیه مربا
۳ مراحل تولید مربای صنعتی

برآورد حجم سرمایه گذاری
۴زمین
۴ محوطه سازی
۴ ساختمان سازی
۴ ماشین آلات و تجهیزات
۴ تاسیسات
۴ ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی
۴ وسایل نقلیه
۴ لوازم اداری
۴ هزینه های قبل از بهره برداری
۴ هزینه های پیش بینی نشده
۴ محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
۴ میزان مواد اولیه مورد نیاز سالیانه و قیمت آن
۴ نیروی انسانی مورد نیاز
۴ محاسبه هزینه مصرفی سوخت و انرژی سالیانه
۴استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت
۴ تعمیرات و نگهداری
۴ محاسبه اجزاء و میزان سرمایه در گردش
۴ هزینه های تولید سالیانه
۵- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
منابع و مراجع مطالعاتی

طرح توجیهی تولید مربا و مارمالاد از محصولات سردرختی

۴۶صفحه

۳۰۰۰تومان