طرح توجیهی تولید محصولات چوب پلاستیک: میز- کمد – صندلی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید محصولات چوب پلاستیک: میز- کمد – صندلی

محصولات مورد بررسی در این طرح محصولات چوب پلاستیک ( میز – کمد – صندلی ) میباشند
که ماده اولیه انها الوار چوب پلاستیک میباشد

در حقیقت محصولات چوب-پلاستیک (میز – کمد – صندلی ) ظاهری مشابه چوب داشته، در
حالیکه کارائی آن افزایش یافته است. جذب رطوبت پائین، مقاومت کافی در برابر اکسید شدن،
مقاومت مناسب در برابر نفوذ حشرات و موریانه، وزن کم و دوام طولانی، کاهش همکشیدگی و
واکشیدگی، خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوب، مقاومت در برابر نور خورشید و عایق حرارتی
مناسب در سازههای ساختمانی از مهمترین مزایای کاربرد چندسازههای چوب-پلاستیک میباشد.
عمر زیاد، قابلیت بازیابی، شکلدهی مطلوب، قابلیت ارهخوری، میخ خوری، رندهکاری، جلاپذیری و
قابلیت رنگپذیری مناسب و اعمال روکشهای تزئینی نیز به عنوان قابلیتهای مفید این چندسازهابه شمار میرود. ضمنا به نظر میرسد صنعت چوب-پلاستیک میتواند معضل پلاستیکهای
سرگردان در همهی نقاط کشور را به طور نسبی حل و فصل کند

نام محصول محصولات چوب پلاستیک ( میز – کمد – صندلی )
ظرفیت پیشنهادی طرح ۴۲۰۰۰ عدد
مواد اولیه (میلون ریال) ۲۹۷۷
اشتغال زایی ۲۴
زمین مورد نیاز ۴۰۰۰

طرح توجیهی تولید محصولات چوب پلاستیک: میز- کمد – صندلی

۳۵صفحه

۳۰۰۰تومان