طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیطشهری

به نام خدا

طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

امروزه به کمکفناوری های پیشرفته، هر روزه توانمندی انسان در مقابله با باکتری ها و ویروس های
مضر بیشتر شده است. در راستای تحولات اخیر زندگی انسان، علم و فناوری نانو توسعه متنوعی یافته و
تقریباً در همه رشته های علمی از جمله در حوزه از بین بردن بوهای نامطبوع و باکتریها پیشرفتهای
زیادی کرده است.
یکی از اصلی ترین راهکارهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری استفاده از
فیلترهای مبتنی بر فناوری نانو می باشد. این فیلترها قابلیت نصبدر هواسازها و دستگاه های تصفیه هوا
و سیستم های حرارتی و برودتی را داشته و می توانند هوای خروجی از این سیستم ها را تصفیه کنند. به
این معنا که بوهای نامطبوع و باکتری ها را از بین ببرند. بدیهی است در این صورت محیط دلپذیرتری
برای زندگی ایجاد می گردد. این فیلترها با نانوذرات مختلفی آغشته شده اند و معمولا هر نانوذره در
فیلتر نقشخاصخود را انجام میدهد. با توجه به محیط مورد نظر امکان تغییر در نوع نانوذرات و میزان
آنها وجود دارد. برای مثال برای سیستم هوای داخل مترو نوع خاصی فیلتر باید طراحی شود که متفاوت

از فیلترهای مورد استفاده برای بهینه سازی هوای کلاسدانشآموزان و یا اداره جات و مساجد خواهد
بود.

خلاصه طرح
نام محصول تولید فیلترهای نانویی
موارد کاربرد از بین برنده بوهای نامطبوع و
باکتریها
ظرفیت پیشنهادی طرح (متر مربع) ۱۵۰۰۰۰۰
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (کیلوگرم) ۱۵۰۰۰

زمین مورد نیاز (متر مربع) ۸۰۰

محلهای پیشنهادی برای احداث واحد فناورانه:پارک های علمی و فناوری پردیس،آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،خراسان، فارس، قزوین، کرمان،کرمانشاه، گیلان و مرکزی

۴۳صفحه

۳۰۰۰تومان