طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

مکانیزم کارکرد دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیتجذب بالای آلودگی
امروزه بیشترین کاربرد میکروفایبرها در تمیز کردن در زندگی روزمره می باشد. یکی از ویژگی های
این میکروفایبرها جذب بالای آب است. مایعات معمولا تحت نیروی واندروالس بین ملکولی قراردارند. ملکولهای سطح مایع نیروی جاذبه بیشتری با یکدیگر دارند که مشهور به کششسطحی است.
ملکول های آب به علت کشش سطحی بالا معمولا به اسفنج و مانند آن نمی چسبند. کشش سطحی
آب به قدری بالاست که تیغ فلزی را میتوان روی آب نگه داشت. اما اگر نیروهای جاذبه بین اسفنج یا
پارچه با ملکول های آب، قویتر از نیروی کشش سطحی باشد، آب به راحتی جذب می شود. این
الیاف در حالت تر با این مکانیزم (شکست کششسطحی مایعات و روغن) جاذب بالایی برای آنها از
جمله آب هستند.

خلاصه طرح:
نام محصول: دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی
موارد کاربرد: آراستگی و نظافت
ظرفیت پیشنهادی طرح: (متر مربع) ۱۰۰۰۰۰۰
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه: (تن) ۵۰۰

زمین مورد نیاز: (متر مربع) ۱۰۰۰

محلهای پیشنهادی برای احداث واحد فناورانه:پارک های علمی و فناوری پردیس،آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،خراسان، فارس، قزوین، کرمان،کرمانشاه، گیلان و مرکزی

طرح توجیهی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال

۳۹صفحه

۳۰۰۰تومان