طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

فیزیوتراپی یک شاخه ای از علم پزشکی و توانبخشی است و توانبخشی مجموعه اقداماتی است
که برای یک فرد معلول یا بیمار انجام می دهد. تا شخصبتواند از نظر جسمی – روانی – حداکثر
توانائی و استقلال خویش را بدست آورد و زندگیش را به حد طبیعی نزدیک نماید . در این شیوه
درمان بدون استفاده از دارو و تنها با کمک تجهیزات مختلف به مداوای بیماران پرداخته می
شود. در این عملیات بیماران بصورت مداوم و تحت نظر پزشک با استفاده از تجهیزات مختلف،
عضو بیمار بدن خود را التیام می بخشند .
تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است که در طرح حاضر هدف تولید
نوع الکترونیکی و الکتریکی آن است . این تجهیزات در فعالیت های ورزشی نیز دارای کاربرد
هستند و افراد با بکار گیری آنها نوعی ورزش درمانی را انجام می دهد .

تجهیزات فیزیوتراپی از موارد بسیار متنوعی تشکیل یافته است که ذیلا به برخی موارد آن اشاره
شده است :
دستگاه سنجش پوکی استخوان ·
دستگاه تحریک الکتریکی ·
دستگاه مادون قرمز ·
دستگاه التراسونیک ·
فشار سنج ها ·
دستگاه فارادیک ·
دستگاه گرم کننده و ماساژ دهنده ·
……..

خلاصه طرح
نام محصول: تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۱۰۰۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد
انجام درمان های غیر داروئی در بیمارستان ها و منازل ·
انجام حرکات ورزشی درمانی ·
اندازه گیری برخی شاخصهای مهم بدن مانند فشار خون ·
…………….. ·
مواد اولیه مصرفی عمده
انواع فولاد به اشکال میلگرد و ورق ·
پلاستیک ها ·
تجهیزات جانبی الکتریکی ·
قطعات الکترونیکی ·
قطعات استاندارد و آمادی ·
ابزار الات عمومی ·
کمبود محصول: (پایان برنامه توسعه چهارم) نمی توان بصورت عددی میزان کمبود این تجهیزات را برآورد نمود.
اشتغال زایی: (نفر) ۲۸
زمین مورد نیاز: (مترمربع)۱۷۰۰

طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

۳۰۰۰تومان