طرح توجیهی تولید تامپون واگن قطار۵۳صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی تولید تامپون واگن قطار

محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید تامپون یا ضربه گیر واگن های قطار میباشد.
تامپون یک قطعه فولادی منعطف است که در دو انتهای واگن نصب شده و سبب می گردد که دو
واگن متصل شده با یکدیگر فاصله لازم را داشته و همچنین در هنگام حرکت ضربه های وارده
از طرف واگن ها به همدیگر خنثی گردند

هر تامپون شامل بدنه اصلی و مکانیزم ضربه گیر است که از شفت ، سیلندر ، فنر ، روغن ،
رینگ ها و چند قطعه دیگر تشکیل شده است . عملکرد این سیستم بدین ترتیب است که با اتصال
دو واگن یه همدیگر، در حین حرکت، واگن ها به همدیگر ضربه وارد می کنند و این ضربه درست
به تامپون منتقل ( نقطه اتصال دو واگن ، تنها تامپون ها است ) و توسط آن دمپ می گردد . در
هر واگن تعداد چهار عدد تامپون نصب می شود .
دستهبندی محصول
تامپون ها براساس ظرفیت و تناژ واگن مورد استفاده ، دارای وزن و قدرت قابل تحمل
متفاوت میباشند . تقسیم بندی هر تامپون بوسیله دو معیار اصلی مشخصات فنی و نوع واگن
مورد استفاده تقسیمبندی میگردند

تامپون ها برای واگن های باری ، مسافر بری و لکوموتیو مورد استفاده دارد ، لذا هر تامپون
بر اساس مورد کاربرد نیز تقسیم بندی می گردد….

خلاصه طرح
نام محصول تولید تامپون واگن
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۸۸۰ تن در سال
موارد کاربرد واگن قطار
مواد اولیه مصرفی عمده فولادهای آلیاژی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۶۱۱۴ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۹
زمین مورد نیاز(مترمربع)۱۲۰۰

طرح توجیهی تولید تامپون واگن قطار

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان