طرح توجیهی تولید اکسید کروم

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اکسید کروم

کروم
کروم فلزی سخت، براق و به رنگ خاکستری فلزی است که به شدت جلا میگیرد، به سختی قابل جوش خوردن
۳ و + ۶ است که +، است و در برابر زنگ زدگی و سیاه شدن مقاوم است .

معمولیترین حالتهای اکسایش کروم + ۲
، ۳+ پایدارترین آنها وحالتهای + ۴ و + ۵ نسبتا” کمیاب هستند.

ترکیبات کروم در حالت اکسایش اکسیدکننده هایی قوی هستند.
کاربردها
موارد استفاده کروم:
در متالورژی برای مقاوم کردن در مقابل پوسیدگی و در براقی نهائی :
بهعنوان یک جزء در آلیاژها، مثلا”در فولاد ضدزنگ
در آب کاری با کروم
در آلومینیوم آنادایز
به عنوان یک کاتالیزور.
از کرومیت برای ساخت قالبهای پخت آجر استفاده میشود.
نمکهای کروم باعث سبز شدن رنگ شیشه میشوند.

کروماتها و اکسیدها در رنگ مو و رنگهای معمولی به کار میروند.

دی کرومات پتاسیم یک معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظروف شیشهای آزمایشگاهی و به 
عنوان یک عامل تیترات مورد استفاده قرار میگیرد.

این عنصر همچنین بصورت دندانه (مثلاً، عامل ثابت نگه دارنده) در رنگرزی بکار میرود.
در تولید نوارهای مغناطیسی مصرف میشود این نوارها نسبت به نوارهای (CrO دی اکسید کروم ( ۲ 
اکسید آهن دارای مقاومت در برابر میدانهای مغناطیسی بیشتری بوده، لذا کارآیی بهتری دارند.

خلاصه مشخصات طرح:
نام محصول: طرح تولید اکسید کروم
ویژگی محصول یا طرح: واردات بالای محصول و موارد کاربرد فراوان آن
در صنایع مختلف
ظرفیت پیشنهادی طرح: (تن) ۲۵۰
موارد کاربرد: رنگ سازی – سرامیک – اسکناس – شیشه
مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) :دی کرومات سدیم- گوگرد -کربن-
کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۳ : (۲۴۷۱۳۴)
اشتغالزایی: (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز: ۳۰۰۰ (۲m)

طرح توجیهی تولید اکسید کروم

۷۳صفحه

۳۰۰۰تومان