طرح توجیهی تولید چیپس ظرفیت: ۵۰۰ تن در سال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید چیپس ظرفیت: ۵۰۰ تن در سال

موضوع طرح:
دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت صنایع و معادن
ظرفیت اسمی تولیدات: ۵۰۰ تن
نوع تولیدات: چیپس
تعداد شاغلین: ۱۴ نفر

برای تولید چیپس ، لازم است از سیب زمینی مرغوب استفاده شود . سیب زمینی باید درشت ، سالم ، کاملا رسیده
ودارای کمترین مقدار گره وحفره در سطح آن باشد. پس ازشستشوی سیب زمینی، توسط دستگاههای سایش آن را
پوست گیری می کنند. دراین روش سایش ضایعات سیب زمینی بین ۱ تا ۴ درصد است ، که این مسئله بستگی به شکل
، اندازه وعمق گره هاوهمچنین مدت زمانی دارد که سیب زمینی در انبار نگهداری شده است .
پس از کندن پوست سیب زمینی ، نوبت به تهیه تراشه های نازکی از آن می رسد. بدین ترتیب که سیب زمینی به داخل
ظرف قیفی شکل بنام هاپر ریخته می شود و با عبور ازمیان دستگاه مذکور، به درون ماشین برش سرازیر می گردد. در
هنگام برش ، وبمنظور شسته شدن نشاسته از سطح تراشه ها، یک جریان آب دائمی باید از روی آنها عبور نماید.چنانچه
نشاسته از سطح تراشه ها شسته نشود، باعث چسبیدن آنها بهنگام سرخ شدن خواهد گردید.
۵ تا ۱ درصد وزن سیب زمینی خام مصرف شده است. قبل / میزان ضایعات هنگام شستشو وتهیه تراشه ها ، معمولا بین ۰
۵ تا ۲ / از ریختن تراشه ها به درون ظروف روغن داغ، باید تا حد امکان آنها را خشک نمود(حداکثر رطوبت باید بین ۱
درصد باشد).
عملیات رنگبری وضد عفونی:
برای جلوگیری از تیره شدن رنگ تراشه ها، وضدعفونی کردن آنها، بایستی تراشه هارا درهریک ازمحلول های زیر بمدت
یک دقیقه یا بیشتر غوطه ور نمود:
۵ درصد بی سولفات سدیم / -۱ محلول ۰
۵ درصد) / -۲ محلول اسید فسفریک ونیترات سدیم(جوهرلیمو)واسید سیتریک ( ۰
۵ درصد) / -۳ محلول اسید هیدرو کلریک (جوهر نمک )واسید فسفریک ( ۰
دمای محلول ها نیز باید بین ۵ تا ۹۵ درجه سانتیگراد حفظ شود.
مرحله سرخ شدن:
در این مرحله تراشه های سیب زمینی درظرف روغن داغ ریخته می شوند. تراشه سیب زمینی که پس از سرخ وبرشته
شدن ، چیپس نامیده می شود، پس ازخروج سیب زمینی از ظرف روغن، بمنظور خروج روغن های اضافی، برروی ظرف
الک مانندی پهن میشود. در کارخانجات بزرگ، پس از خروج چیپس از درون روغن ،آنرا برروی سینی های آلومینیومی
مخصوصی پهن نموده وبوسیله نوارنقاله بداخل اتاقک خشک کن هدایت می نمایند.
۱۶صفحه

۱۰۰۰تومان