طرح توجیهی تولید پودر گوشت واستخوان باظرفیت ۳۰۰ تن در سال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پودر گوشت واستخوان باظرفیت ۳۰۰ تن در سال

تعداد شاغلین : ١٧

از آنجا که تهیه خوراک دام در کشور و در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده
وکارخانه های تولید دان درکشور گاها تکافوی نیاز عمده کشور را نمی نمایند و بالاخص اینکه
اخیرا نیز تعدادی پروانه مرغداری نیز جهت تامین وراه اندازی در ظرفیت های قابل توجه از
سوی ادارات ذیربط صادر گردیده است که در این صورت پیاده شدن و به وجه اجرا درامدن این
طرح ها می تواند عملا تهیه دان را دچار مشکل نماید ، لذا ایجاد واحدهای کارخانه تولیدی پودر
گوشت واستخوان بسیار ضروری بنظر می رسد .
علاوه بر مطالب عنوان شده ، نظر با ینکه پودر گوشت مصرف صنعتی داشته وروغن حاصله نیز در
صنعت صابون سازی بکار می رود و نیز در شرایطی است که نیاز عمده جامعه به صنعت مذکور
کاملا مشهود می باشد . لذا همین مطلب نیز بر اهمیت اجرای چنین طرحی هایی در کشور می
افزاید .
طرح حاضر ارائه شده در ضرفیت سالانه ۳۰۰ تن با دو شیفت کاری تهیه و تنظیم گردیده است…

طرح توجیهی تولید پودر گوشت واستخوان باظرفیت ۳۰۰ تن در سال

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان