طرح توجیهی تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پارچه خود تمیز کن و ضد باکتری

تازه ترین فن آوری که بشر به آن دست یافته، و در آن سعی می شود تا با استفاده از خواص
مولکولی مواد موجود در طبیعت، وسایلی ساخته شود تا مشکلات این وسایل را که در حال حاضر گریبان
گیر بشر است مرتفع ساخته و همچنین کارایی آنها را نیز بالاتر ببرد، نانو تکنولوژیست. شاید یک مثال
درک این موضوع را آسانتر نماید. در نظر بگیرید لباسی را که هر یک از ما به تن دارد کثیف می شود،
باید شسته شود، نیاز به اتو کردن دارد، باید خنک باشد، یا اینکه گرم باشد، اصلا جالب تر اینکه لباس
کثیف نشود. آیا چنین لباسی وجود دارد؟ با استفاده از فن آوری نوین نانو بشر قادر شده پارچه هایی را
تولید نماید که هیچوقت کثیف نمی شوند، یعنی هیچ نوع آلودگی بر روی آنها نمی نشیند. جالب تر اینکه
پارچه این لباس اگر چروک شود، فقط با یک بار تکان دادن، تمام چین و چروک های آن از بین می رود.
دانشمندان برای تولید این چنین پارچه هایی از تکنولوژی نانو استفاده نموده اند. این بدان معنی
نیست که ما پارچه هایی در مقیاس بسیار کوچک تولید کرده ایم، بلکه به وسیله فن آوری نانو، تغییراتی
در خواص مولکول های تشکیل دهنده این پارچه صورت پذیرفته است، که مولکولهای تشکیل دهنده این
پارچه هیچگاه کثیف نمی شوند و باکتری به خود نمیگیرند و در نتیجه پارچه ای که از این مولکولها تشکیل
شده تمام خواص این مولکول ها را خواهد داشت.
جالب خواهد بود اگر نیم نگاهی به گذشته نه چندان دور بیاندازیم، به زمانی که پی شبینی هایی در مورد
تأثیر فناوری نانو بر صنعت ارائه می شد. بسیاری از صاحب نظران تغییرات اساسی را در صنعت پی شبینی
می کردند به طوری که به فناوری نانو از دریچ ه نگاه به فناوری های برتر همچون اینترنت نگاه می شد .حال
اگر از دریچه سال ۲۰۲۰ به قضیه نگاه کنیم آن وقت خواهیم گفت که ما م یبایستی به یک صنعت بهای
بیشتری می دادیم، به صنعتی که پیش قراول تغییرات صنعتی از زمان موتور بخار تا زمان جهانی سازی
بوده است این صنعت، صنعت نساجی است.

خلاصه طرح:
نام محصول: پارچه خود تمیز کن ضد باکتری
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۶۰۰ تن در سال
موارد کاربرد: تولید انواع پوشاک بهداشتی و عمومی
مواد اولیه مصرف عمده: پارچه پنبه ای گرد بافت ، رنگ ، نانو نقره
کمبود محصول: (سال ۱۳۹۰ ) محصول تولید داخلی ندارد
اشتغال زایی: (نفر) ۳۵ نفر
زمین مورد نیاز ۵۰۰۰متر مربع

۹۵صفحه

۲۰۰۰تومان