طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی

اهمیت استفاده از ضایعات الیاف نساجی به خصوص الیاف طبیعی با توجه به محدود بودن منابع تولید آنها
در جهان روز به روز بیشتر آشکار می گردد.
بازیافت فرایندی است که طی آن مواد زاید جدا شده و به عنوان ماده خام برای تولید محصولات جدید به
کار گرفته می شود، به بیان دیگر بازیافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه تولید.
بازیافت دارای مراحلی چون جداسازی مواد قابل بازیافت و پردازش مواد است، به طوریکه طی فرایند یا
فرایندهایی مواد زاید دوباره قابل استفاده می شوند.
بازیافت دارای فوایدی است ازجمله:
– حجم زباله ورودی به محیط زیست کاهش می یابد.
– نیاز به تولید یا وارد نمودن مواد خام از خارج کاهش می یابد.
– تولید ملی افزایش می یابد.
– اشتغال ایجاد می شود.
با توجه به سابقه نسبتاً طولانی تولی د الیاف نساجی در ایران و وجود متخصصین و تکنیسین ها و کارگران
ماهر و مجرب و همچنین وجود دانشکده های مختلف و تربیت کارشناسان و مهندسین عالی در این زمینه،نیازی به خرید تکنولوژی تولید از خارج نمی باشد . علاوه بر این فروشنده ماشین آلات، کلیه اطلاعات علمی و
فنی مورد نیاز خاص این ماشینها را در اختیار خریدار قرار خواهد داد.
خلاصه طرح:
نام محصول :نخ از ضایعات نساجی
ظرفیت پیشنهادی طرح: ١٠٠٠ تن در سال
موارد کاربرد:
طناب پنبه ای، ادوات تنظیف و تی برای
تمیز کردن کف ساختمانها و دیوارها و نیز
مغزی مبل، برخی از پارچه های سنتی که
به شیوه دستی تهیه می شوند، پارچه های
ضخیم، روکش اتومبیل و پارچه های برزنت،
پارچه صندلی اتومبیل و دستکش صنعتی
مواد اولیه مصرفی عمده: پنبه عدل شده، الیاف ضایعاتی
کمبود محصول سال ١٣٩٠ :…
اشتغال زایی: (نفر) ۴٠
زمین مورد نیاز:۵٠٠٠ مترمربع

طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی

۴۵صفحه

۳۰۰۰تومان