طرح توجیهی تولید نانو سیلیس با کاربرد در مقاوم سازی انواع بتون

به نام خدا

طرح توجیهی تولید نانو سیلیس با کاربرد در مقاوم سازی انواع بتون

با توجه به رشد سریع تحقیقات علمی و عملی علوم و فنون نانودر کلیه علوم و صنایع توجه بسیار
کمی به کاربردهای این پدیده در صنعت ساختمان و بطور عام در ساخت و ساز شده است ولی
اخیراً با توجه به تقویت کننده ها و استحکام دهنده های نانویی در مصالح ساخت و ساز موج
جدیدی با شتاب فزاینده ای صنعت ساخت و ساز را در بر گرفته است.سیلیسیم دی اکسید یا سیلیکا فراوان ترین ماده سازنده پوسته زمین است. این ترکیب با فرمول شیمیایی ۲SiO

ساختاری شبیه الماس دارد، ماده ای بلوری و سفید رنگ است دمای ذوب و جوش آن نسبتاً زیاد است و در طبیعت به دو شکل بلوری و آمورف (بی شکل) یافت می شود.
کاربرد مهم نانو سیلیس در تولید انواع بتن است که کیفیت و خواص محصول تولید شده آن
بستگی زیادی به نوع و اندازه ذرات سیلیکا دارد..در اینجا به بررسی اهمیت و اثرات استثنایی
سیلیسیم در بتن تأکید می شود.

خلاصه طرح:
نام محصول نانوسیلیس
مواردکاربرد:
۱)اجرای بتن در سواحل دریا ، اسکله ها و پلها
۲) ساخت بتن های با مقاومت بالا
۳) ساخت بتن سدها ، کانالها ، تونلها ، مخازن و
منابع آب
۴) کف سازی و نما سازی
۵) ساخت بتن های در معرض خوردگی
مواد اولیه مصرفی عمده:سیلیس
(اشتغال زایی (نفر ۴۸
زمین مورد نیاز ۱۵۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولید نانو سیلیس با کاربرد در مقاوم سازی انواع بتون

۶۵صفحه

۳۰۰۰تومان