طرح توجیهی تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

به نام خدا

طرح توجیهی تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

تهیه پوشش لوله ها به صورت مایع از مواد قیری (قیرهای حاصله از پالایش نفت خام، قیرهای طبیعی و
قیرهای حاصله از قطران زغال سنگ ) سابقه زیادی دارد . ارزانترین پوشش برای محافظت لوله های زیرزمینی
مواد قیری میباشد که بصورت زیر تهیه می شود:
١- حل کردن قیر (با انواع قیرهای فوق الذکر) در حلال نفتی مناسب و تهیه مایعی روان به طوریکه بتوان با
قلم مو و یا به صورت غوطه ور کردن لوله در آن سطح لوله را بپوشانند (این مایع را اصطلاحاً پرایمر
می گویند).
٢- تهیه انامل یا بلوک های جامد قیر که معمولاً از امتزاج قیر با پودرهای مختلف مثل کربنات کلسیم
سیلیس- سولفات باریم و یا فیلترهایی مثل پنبه نسوز و الیاف پشم و پارچه تهیه می گردد.
٣- تهیه نوارهای آغشته به قیر (مثل مشمع و یا گونی) که در نهایت پس از آنکه پرایمر و ا نامل را بکار
بردند، این نوارها را روی لوله می پیچیدند.
به م رور زمان با پیدایش ترکیبات دیگری از قبیل رزین های اپوکسی و یا نوارهای پلاستیکی (پلی اتیلن) مواد
قیری از حالت یکه تازی میدان خارج شده و رقبائی برای آن پیدا شده است.

خلاصه طرح
نام محصول مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز
ظرفیت پیشنهادی طرح ٢٠٠٠٠ تن
موارد کاربرد عایق لوله گاز
۶٠ ، نفت کوره، قیر طبیعی ، بنزین سوپر / مواد اولیه مصرفی عمده قیر ٧٠
—- ( کمبود محصول (سال ١٣٩٢
اشتغال زایی: (نفر) ۴٠
زمین مورد نیاز:۹۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز

۳۰صفحه

۳۰۰۰تومان