طرح توجیهی تولید اسید فسفریک باظرفیت۵۰هزارتن درسال

به نام خدا
طرح توجیهی تولید اسید فسفریک باظرفیت۵۰هزارتن درسال

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید اسید فسفریک می باشد. این مطالعات در قالب
متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به
طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی
در خصوص چگونگی تولید و امکانات مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم
سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و
مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی
کشورمان بعمل بیاورد .

بیشترین مصرف اسیدفسفریک در تولید نمکهای فسفاته همراه با کودهای شیمیایی است که بزرگترین بازار را در بر می گیرد.
بازارهای کوچکتر این ماده در تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب، سازندهای مواد پاک کننده
و مواد کنترل کننده آتش است. اسید فسفریک از اسیدهای معدنی مهم دارای تنوع مصرف بسیار از قبیل
صنایع کودهای شیمیایی، غذایی، داروئی، آبکاری و ریخته گری، تولید املاح فسفاته، تولید الیاف مصنوعی،
چسب و رنگ، پاک کننده های صنعتی و بهداشتی و… است. این اسید در جهان به سه صورت تولید می
شود که به ترتیب در صد خلوص عبارتند از:
– اسید فسفریک خام
– اسید فسفریک صنعتی
– اسید فسفریک خوراکی
اسید فسفریک صنعتی و خوراکی از تصفیه اسید خام بدست می آیند. اسید فسفریک خام معمولاٌ از واکنش
شیمیایی اسید سولفوریک با خاک فسفات تولید شده و سپس در واحدهای تصفیه به اسید فسفریک صنعتی
و خوراکی تبدیل می شود. اسید خام در صنایع کودهای شیمیایی، اسید صنعتی در صنایع فسفاته کننده ها
و شوینده های صنعتی، چربی گیرها و رنگبرها، صنایع نساجی، تصفیه پسابها، پاک کننده های صابونی و
غیر صابونی و تولید ظروف تفلون بکار می رود. اسید فسفریک خوراکی به طور عمده در تولید روغن نباتی،
به عنوان ماده افزودنی در تولید نوشابه های گاز دار، تصفیه آب، خورک دام و داروسازی و مکمل های
غذای دام و طیور( دی و منو کلسیم فسفات) استفاده می شود.

رئوس مطالب
( -۱-۱ نام و کد محصولالات (آیسیک ۳
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
-۳-۱ شرایط واردات
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد
-۵-۱ بررسی و ارائه اطلالاعات لالازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۶-۱ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۷-۱ بررسی کالالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۸-۱ بررسی اهمیت استراتژیکی کالالا در دنیای امروز
-۹-۱ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱۰-۱ معرفی شرایط صادرات

طرح توجیهی تولید اسید فسفریک باظرفیت۵۰هزارتن درسال

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان