طرح توجیهی تولیدپودر زغال از سبوس گندم و برنج

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدپودر زغال از سبوس گندم و برنج

محصول تولیدی در این طرح ذغال از سبوس گندم و برنج که
به نوعی ضایعات چوبی محسوب میگردند می باشد

محصول مورد بررسی , ذغال از ضایعات چوب می باشد .از سوختن اندام
گیاه یا حیوان، ذغال به دست می آید .ذغال ماده ای اسفنج
مانند و سیاه است و تقریباً می توان آن را کربن خالص دانست.
علت آن  از داغ کردن یا سوزاندن چوب یا استخوان حیوان،
ذغال پدید می آید؛ این است آن ها بر اثر حرارت، آب و
گازهای نهفته در خود را از دست می دهند، و فقط جسم جامدی از خود
بر جای می ماند.
برای تهیه ذغال چوب دو راه وجود دارد:
١- مقداری چوب و هیزم را روی هم انباشته، در هوای آزاد آتش
می زنند. این شیوه قرن هاست آه در جنگل های شمال اروپا از آن
پیروی می شود .ولی اشکالش این است آه گازهای متصاعد ازچوب در
هوا پراآنده می شود و به هدر می رود.
٢- چوب ها را جمع آوری آرده با نقاله هایی به کوره های مخصوصی
می برند .همین که آتش برافروخته شد، دریچه تنور را می بندد و آن
گاه چوب ها در فضایی بسته، به تدریج مبدل به ذغال
می شوند.
ذغالی آه از ضایعات چوب به دست می اید برای مصارفی چون منقل
کباب پزی و قلیان و استفاده در بخاری های ذغالی و … دارد

خلاصه طرح:

زمین موردنیاز:۵۵۰۰مترمربع

اشتغالزایی: ۱۴نفر

طرح توجیهی تولیدپودر زغال از سبوس گندم و برنج

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان