طرح توجیهی تولیدنانوسیلور(نانو نقره)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدنانوسیلور(نانو نقره)

امروزه به کمک علم پزشکی، هر روز به تعداد بیماریهایی که قابل درمان می باشند، افزوده می
شود. این کار به وسیله داروهایی انجام می شود که عوامل بیماری را از بین برده و سلامت را به
انسان باز می گردانند.
در راستای تحولات اخیر زندگی انسان، علم نانو تکنولوژی توسعه یافته و تقریبا در همه رشته
های علمی، نشانه هایی از آن یافت می شود. محققان نانو تکنولوژی با فناوری جدیدی در رابطه
با نانو ذرات آشنا شده اند که ممکن است نقش بسیار زیادی در پزشکی آینده ایفا کند.

در فناوری نانوسیلور،( Nano Silver)یونهای نقره به صورت کلوییدی در محلولی به حالت سوسپانسیون قرار دارند که خاصیت آنتی باکتریال ( ضد باکتری)، آنتی فونگاس (
ضد قارچ) و آنتی ویروس دارند.

به مخلوط کلوئیدی جامد در مایع سوسپانسیون گفته می شود. سوسپانسیون ها در حالت عادی
ناپایدار هستند و با گذشت زمان ذرات آنها ته نشین شده و در اثر این پدیده فاز مایع از جامد
جدا می شود. آب گل آلود نمونه ای از یک سوسپانسیون طبیعی است

هر چند این فناوری به تازگی مورد توجه زیادی قرار گرفته و رونق بسیاری پیدا کرده ، اما از
آن در طب قدیم استفاده می شده بدون آنکه دلیل تاثیر آن شناخته شود وحتی در جنگ برای
کنترل عفونت زخم سربازان از سکه های نقره استفاده می شده است .
۱۰ ) تشکیل شده اند – ۱۰ نانومتر ( ۹ – محلول های نانو سیلور از یونهای نقره در اندازه های ۱۰۰
و در مقایسه با محلولهای دیگر پایداری بیشتری دارند.
یونهای نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، سطح تماس بیشتری با فضای بیرون دارند و تأثیر
بیشتری برمحیط می گذارند.
نانو ذرات نقره
این محلول را میتوان به عنوان داروی خوراکی استفاده کرد که در آن صورت ، محلول باید از
۸۰ % نقره عادی (فلز) و ۲۰ % یون نقره تشکیل شود، زیرا یونها در معده با اسید
هیدروکلریک واکنش داده و نقره کلرید درست می شود که خاصیت خود را از دست می
دهد.

طرح توجیهی تولیدنانوسیلور(نانو نقره)

۷۵صفحه

۳۰۰۰تومان