طرح توجیهی تولیدنانودی اکسیدتیتانیوم باکاربرددرصنایع رنگ سازی ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدنانودی اکسیدتیتانیوم باکاربرددرصنایع رنگ سازی ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی

یکی از اکسید های معدنی که در سال های اخیر بیش از پیش در دنیای نانو به ویژه در پوشش دهی منسوجات و تولید کرم های ضد آفتاب و ….قرار گرفته ، دی اکسید تیتانیم۲ TiO

است. دی اکسیدتیتانیم در صنعت رنگ سازی کاربرد فراوان دارد و از آن در ساخت رنگ سفید استفاده می کنند ولی نانو
ذرات آن به دلیل داشتن خواص فوق العاده و منحصربه فرد موارداستفاده فراوانی در صنایع , آرایشی و
پوشش های محافظ در مقابل اشعه ماورا و… دارند. که اکثرا به دلیل اثر فوتوکاتالیستی آن است.
. دی اکسید تیتانیوم سه شکل بلوری شامل آناتاز، روتایل و بروکیت می باشد .

نانوفتوکاتالیست:
فتوکاتالیست ماده ای است که در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز یک واکنش شیمیایی شود، در حالی که
خود ماده، دست خوش هیچ تغییری نشود. فتوکاتالیست ها مستقیماً در واکنش های اکسایش و کاهش دخالت
ندارند و فقط شرایط موردنیاز برای انجام واکنش ها را فراهم می کنند .

ظرفیت پیشنهادی طرح: ۶۰۰۰ تن در سا ل
موارد کاربرد صنایع رنگ سازی ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی
مواد اولیه مصرفی عمده دی اکسید تیتانیوم
کمبود محصول :سال ۱۳۹۰ ۲۰۶۰۰ تن
اشتغال زایی (نفر) ۳۳ نفر

زمین مورد نیاز ۷۵۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدنانودی اکسیدتیتانیوم باکاربرددرصنایع رنگ سازی ، پلاستیک ، کاغذ ، لاستیک ، نساجی

۶۶صفحه

۲۰۰۰تومان