طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن

به نام خدا

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن

جمع آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست, در صورت جدا سازی می تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از
کارخانجات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
مراحل بازیابی ضایعات پلاستیکی بشرح زیر می باشد:
-۱ دسته بندی ضایعات: پس از جمع آوری باید ضایعات بر حسب نوع مواد از قبیل پلی پروپیلن و پلی اتیلن و نرمی و سختی دسته بندی
گردند.
-۲ خرد کردن و آسیاب کردن: مواد نرم و مواد سخت باید بطور جداگانه و توسط آسیاب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغییر
می نماید و بر اساس شرایط مصرف آن معمولا اندازه ای که مصرف می شود دارای اندازه ای کمتر از یک اینچ می باشد.
-۳ شستشو: ذرات به دست آمده از مرحله دوم باید مورد شستشو قرار گیرند, ذرات سخت را می توان در ماشین های شستشوی آبی تمیز
نمود به این منظور می توان از پودر کربنات سدیم یا پودرهای شوینده معمولی استفاده نمود.
-۴ آب گیری و خشک کردن: ذرات شستشو شده دارای آب و رطوبت هستند و بنابراین آب آنها باید گرفته شود و در کوره حرارتی رطوبت
زدایی شوند.
-۵ گرانول کردن: برای آماده کردن ذرات آسیابی جهت استفاده در فرایندهای پایین دستی و یا به منظور کامپاندکردن با مواد دست اول,ذرات آسیاب شده تمیز باید به شکل گرانول درآیند. اکسترودرهای مورد استفاده جهت گرانول سازی سه نوع هستند که برای….

۱۵صفحه

۲۰۰۰تومان