طرح توجیهی احداث کارخانه پودر و روغن ماهی

به نام خدا

طرح توجیهی احداث کارخانه پودر وروغن ماهی

پودر و روغن ماهی هزاران سال است که توسط تمدن های مختلف مصرف میشود بعنوان مثال در کشور های شمالی، از روغن ماهی بعنوان سوخت برای روشنایی چراغ ها استفاده میشد. نروژی ها از حدود ۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح روغن ماهی تولید می کرده اند و از آن در برهه های مختلف استفاده های متفاوتی از قبیل استفاده بعنوان کود و یا غذای حیوانات می کردند. در ژاپن پودر و روغن ماهی تا مدتها بعنوان یک غذای اصلی در سفره انسان ها حضور داشت.
پودر ماهی در کشورهای اسکاندیناوی در سالهای بسیار دور قبل از آن که ماهیت غذایی آن شناخته شود بعنوان غذام دام و طیور استفاده میشد. بعد از جنگ جهانی دوم، استفاده از پودر ماهی بعنوان منبع اصلی پروتئین در صنعت دامپروری شدت یافت و از همین زمان، صنعت دامپروری مدرن آغاز شد.
در سالهای اخیر با توسعه پرورش آبزیان، پودر و روغن ماهی بعنوان افزودنی های غذای آبزیان مورد استفاده قرار میگیرند.
چربی های موجود در پودر ماهی در مجاورت هوا اکسید شده و باعث خرابی پودر ماهی و پیدایش قارچ ها وکپک ها میشود، لذا برای جلوگیری از این امر که به مرور زمان پس از تولید رخ میدهد در قسمتی از خط تولید به پودر آنتی اکسیدان افزوده میشود که ماندگاری محصول را تا یک سال افزایش می دهد.

طرح توجیهی احداث کارخانه پودر وروغن ماهی

۶۰صفحه

۳۰۰۰تومان