دانلود مجموعه کامل آموزش تصویری تولید قارچ خوراکی(دکمه ای-صدفی)

به نام خدا
دانلود مجموعه کامل آموزش تصویری تولید قارچ خوراکی(دکمه ای-صدفی)

از نظر سرانه مصرف قارچ، میانگین مصرف جهانی حدود ۲۰۰۰ گرم در سال
می باشد که این میزان در اروپا حدود ۳۶۰۰ گرم است. در ایران میانگین
مصرف قارچ در حدود ۱۸۰ گرم اعلام شده است که حدود یک دهم
استاندارد جهانی است. این خود ضرورت تبلیغات بیشتر در جهت مصرف
این ماده غذایی و بالا بردن آگاهی عمومی مردم نسبت به خواص و ارزش
غذایی قارچ را نشان می دهد. لازم به ذکر است به علت ارزش بالا و
خواص درمانی قارچ ها به آن غذای تندرستی گفته می شود.
قارچ ها موجوداتی هستند که از ادوار قدیم با انسان بوده اند. سوابق فسیلی
آنها به دوران پرکامبرین و دونین برمی گردد. تاریخ مصرف قارچ های خوراکی
به عنوان غذا و دارو به زمانی بسیار دور برمی گردد و حتی انسان های
نخستین از خواص ویژه قارچ ها اطلاع داشتند.
می توان با ایجاد سالن های پرورش و کنترل عوامل
محیطی مورد نیاز در تمام طول سال اقدام به پرورش قارچ های خوراکی
نمود.
طول سال اقدام به پرورش قارچ های خوراکی نمود.
ایجاد اشتغال زایی بالا: برای تولید قارچ، چندین شغل مرتبط ایجاد می شود که
عبارتند از تولیدکننده بذر قارچ، عرضه کننده مواد تولید بستر و بسته بندی،
پرورش دهنده قارچ، بسته بندی کننده قارچ، پخش کننده قارچ، عرضه کننده
قارچ، صنایع تبدیلی قارچ، صادرکننده قارچ و…
استفاده مفید از واحد سطح: با استفاده از قفسه در سالن های پرورش قارچ
می توان میزان تولید را در واحد سطح افزایش داده و از ارتفاع استفاده بهینه
کرد.
کوتاه بودن دوره رشد و نمو قارچ ها: قارچ ها نسبت به بسیاری از محصولات
کشاورزی دوره رشد کوتاهی دارند و به همین منظور می توان چندین بار در سال
قارچ کاشت و برداشت شود.
قارچ خوراکی امروزه به عنوان یک غذای لذیذ و کامل و مفید در دنیا به حساب
می آید و به آن غذای تندرستی می گویند.
-۸ قارچ خوراکی بیشترین میزان محصول را در واحد سطح نسبت به سبزیجات و
گیاهان گلخانه ای دارد.
خواص خوراکی درمانی قارچ:
خواص غذایی و درمانی قارچ
۵% در قارچ صدفی. / ۵ تا ۳% در قارچ دکمه ای و ۳ / -۱ مقدار پروتئین بالا: ۱
میزان بالای جذب پروتئین: ۷۰ تا ۸۰ % پروتئین مصرفی جذب می شود.
میزان انرژی پایین: ۱۰۰ کیلو ژول در ۱۰۰ گرم (مناسب رژیم غذایی).
۳ درصد وزن تر). / ۱ تا ۰ / -۴ چربی اندک: ( ۰
محلول در ) K ،( محلول در چربی ) D ،( محلول در آب ) C : -5 دارای ویتامین های
محلول در آب)، ) B محلول در آب)، ۱ ) B محلول در آب)، ۶ ) B چربی)، ۱۲
محلول در چربی). ) A
قارچ خوراکی
غذایی بسیار ارزشمند است که هم می تواند در کشورهای در حال
توسعه که سوء تغذیه مشکل آفرین است نقش مؤثر خود را ایفا کند و
هم در جهان توسعه یافته که مواد غذایی پر انرژی بفور یافت می شود،
به علت پایین بودن کالری نقش مهمی در تغذیه و تعدیل کالری موجود
در جیره غذایی جامعه به عهده گیرد
دراین مجموعه آموزشی بیش از چهارصدوسی دقیقه آموزش تصویری به زبان فارسی قرارداده ایم که روش پرورش هردو نوع قارچ صدفی ودکمه ای وروش تهیه کمپوست و خیلی موارد دیگر را به طور کامل آموزش میدهد بعلاوه آموزش پخت انواع غذاها با قارچ
شما میتوانیدتعداد بیست وسه فیلم آموزشی و یک متن تکمیلی پی دی اف را با حجم کلی حدود هزاروسیصدمگابایت دانلود نمایید


قیمت۱۲۰۰۰تومان