دانلود فیلم آموزشی پرورش ماهیهای خاویاری

به نام خدا

دانلود فیلم آموزشی پرورش ماهی های خاویاری

اطلاعاتی درخصوص پرورش ماهی های خاویاری
گونه های اصلی ماهی های خاویاری:

فیل ماهی (Huso huso)
فیل ماهی یا بلوگا پادشاه ماهیان خاویاری است. با حداکثر وزنی که می تواند از ۱۰۰۰ کیلو گرم نیز تجاوز کند البته این رکورد را کالوگا به همراه دارد کالوگا و بلوگا هر دو از جنس huso هستند و در خانواده ماهیان خاویاری قرار دارند. و نیز بهترین و با کیفیت ترین نوع خاویار مربوط به بلوگا می باشد.

فیل ماهی یا بلوگا پادشاه ماهیان خاویاری است. با حداکثر وزنی که می تواند از ۱۰۰۰ کیلو گرم نیز تجاوز کند البته این رکورد را کالوگا نیز به همراه دارد کالوگا و بلوگا هر دو از جنس huso هستند و در خانواده ماهیان خاویاری قرار دارند. و نیز بهترین و با کیفیت ترین نوع خاویار مربوط به بلوگا می باشد.

ماهی سیبری (Acipenser baerii)
ماهی خاویاری سیبری یا بری بومی ایران نیست. این نوع ماهی در آب سرد و شیرین رودخانه ها زندگی می کند به طور گسترده ای در رودخانه اوب و لینا سیبری زیست می کنند. و معمولاً بیش از ۲۰۰ کیلو گرم در طبیعت نمی رسند و در کشورهای اروپای جهت استحصال خاویار پرورش داده می شوند.

ماهی خاویاری سیبری یا بری بومی ایران نیست. این نوع ماهی در آب سرد و شیرین رودخانه ها زندگی می کند به طور گسترده ای در رودخانه اوب و لینا سیبری زیست می کنند. و معمولاً بیش از ۲۰۰ کیلو گرم در طبیعت نمی رسند و در کشورهای اروپای جهت استحصال خاویار پرورش داده می شوند.
قره برون یا تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus
طول بدن تاس ماهی ایرانی بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ سانتیمتر و وزن آن بین ۱۶ تا ۸۰ کیلو گرم در طبیعت می باشد. حداکثر وزن صید شده ۱۶۰ کیلو گرم با بیش از ۲ متر طول بوده است.

طول بدن تاس ماهی ایرانی بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ سانتیمتر و وزن آن بین ۱۶ تا ۸۰ کیلو گرم در طبیعت می باشد. حداکثر وزن صید شده ۱۶۰ کیلو گرم با بیش از ۲ متر طول بوده است.
استرلیاد Acipenser ruthenus
شبیه ماهی شیب است ولی به واسطه بریدگی وسط لب پایینی از ماهی شیب متمایز است. سبیلکها رشته دار هستند و تعداد برجستگی های استخوانی جانبی از دیگر گونه های تاس ماهیان بیشتر است.

شبیه ماهی شیپ است ولی به واسطه بریدگی وسط لب پایینی از ماهی شیپ متمایز است. سبیلکها رشته دار هستند و تعداد برجستگی های استخوانی جانبی از دیگر گونه های تاس ماهیان بیشتر است.

ازون برون Acipenser stellatus

وجه تمایز ازون برون با دیگر گونه های ماهیان خاویاری پوزه بسیار دراز می باشد که مسطح و نوک آن به سمت بالا خم می باشد. لب پایینی پوسته نیست و دارای بریدگی در وسط آن می باشد.

شرایط بهینه یا نزدیک به بهینه در طول مدت دوره های مختلف رشد ماهیان خاویاری باید فراهم شود. به همین دلیل است که برای کسب شرایط بهینه، نیازهای واقعی ماهی باید شناخته شده باشد.
سیستم های پرورش ماهی ( استخرها ، مخازن ، تراف ، … )

انکوباتورهای تخم گشایی، تراف ها و مخازن فایبرگلاس یا پلی پروپیلن، مخازن پوشش دار، مخازن بتونی، مخازن روی زمین و زیر زمینی سیستم های پرورشی ماهی هستند.
۱ – انکوباتور یوشنکو (Yuschenko)

۲ – انکوباتور اوستر (Osetr)

۳ – انکوباتور مک دونالد (MacDonald)

۴ – انکوباتور ویس (weiss)

۵ – مخازن و تراف های فایبرگلاس و پلی پروپلین

۳ – مخازن برزنتی در پرورش ماهی

۴ – مخازن پوشیده با ژئو ممبران در پرورش ماهی

۵ – مخازن بتونی پرورش ماهی

انتخاب مکان مناسب برای پرورش ماهیان خاویاری

هنگام انتخاب مکان پرورش ماهی، بررسی کیفیت و کمیت آب موجود مهم است، و همچنین مکان برای احداث مزرعه پرورش ماهی جدید مناسب باشد. به طور کلی، آبهای گرم سطحی و زیر زمینی برای پرورش ماهیان خاویاری مناسب هستند. در مورد آبهای سطحی، نوسانات دمای روزانه (روز و شب ) ممکن است چند درجه باشد(۲-۴ درجه)، در حالی که تغییرات های فصلی ( تابستان و زمستان) دمای آب ممکن است به اندازه ۵ – ۱۵ درجه سانتیگراد باشد. دمای آب چشمه ها و آبهای زیر زمینی نوسانات روزانه ندارند و تفاوت های بین زمستان و تابستان حداقل می باشد. کیفیت آب برای پرورش ماهیان خاویاری نیز باید رعایت شود . مقدار آب به طور قابل توجهی با توجه به فصل ها (شکل پایین)، به خصوص در مورد آبهای سطحی و چشمه ها ممکن است تغییر کند. در فصول خشک، مقدار آب ممکن است به شدت کاهش یابد در حالیکه باران های سنگین اغلب باعث سیل و افزایش ناگهانی حجم آب چشمه ها می شود. بنابراین، ظرفیت تولید مزرعه پرورش ماهی با توجه به حداقل آب موجود برنامه ریزی می شود ( روش اندازه گیری آب کانال یا جوی ). با این حال، برای حفاظت از مزارع در برابر سیل طراحی باید بر اساس بالاترین سیل تجربه شده صورت گیرد. برای کاهش خطر، جدولی از نوسانات فصلی آب با دقت تهیه شده باشد. به منظور جلوگیری از جاری شدن سیل، مزرعه در یک مکان بالاتر از مناطق سیل گیر باید ساخته شود. همچنین می توان از طریق کانال آب را به مزرعه پرورش ماهی انتقال داد. در هنگام انتخاب مکان مناسب، شیب و کیفیت خاک نیز باید بررسی شود

فیلم آموزشی پرورش ماهی های خاویاری به زبان فارسی

قیمت ۳۰۰۰تومان