دانلودفیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلاوپرورش ماهی دراستخرهای آب کشاورزی

به نام خدا
دانلودفیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلاوپرورش ماهی دراستخرهای آب کشاورزی

دانلودفیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلا

به نام خدا فیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلا بمدت شصت وچهادقیقه وبصورت مبسوط

مراحل پرورش این آبزی لذیذ ومفیدرا می آموزد  حجم فیلم حدودصدوسی مگابایت است که بصورت

یک مجموعه چهار قسمتی درآمده است وحجم هرقسمت حدودسی  مگابایت میباشد

تا دانلود فیلم آسان شوددراینجایک بخش از فیلم را برای دانلودقرارداده ایم تا با محتوا وکیفیت فیلم آشنا شوید(این بخش بخاطرکم کردن حجم از کیفیت پایینتری برخورداراست اما فیلم اصلی کیفیت ارجینال دارد)

همچنین برای پربارترکردن این مجموعه آموزشی لینک دانلود

فیلم پرورش ماهی دراستخرهای آب کشاورزی را نیز اضافه کرده ایم

آموزش پرورش ماهی قزل الا

بعلاوه

پرورش ماهی دراستخرهای آب کشاورزی

جمعا” به مدت۸۸دقیقه

۳۵۰۰تومان