دانلودطرح تولید لواشک از محصولات سردرختی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید لواشک از محصولات سردرختی

لواشک در واقع نوعی عصاره گرفته شده از میوه هاست که متخصصان تغذیه به آن
است و با خشک کردن به دست می آید. خشک کردن از « قمر الدین » و در زبان عربی موسوم به
ساده ترین و متداول ترین روش های نگهداری مواد غذایی است.
تهیه لواشک از زمانی شروع شد که مردم با استفاده از یک آسیاب سنگی تو خالی، میوه را له کرده و آن
را در مقابل آفتاب، خشک و برای زمستان نگهداری می کردند. بعد ها به جای سنگ پارچه های نخی
ضخیم به ویژه کرباس برای له کردن و آب گیری میوه مورد استفاده قرار گرفت.سال ها بعد استفاده از
پالپ یا گوشت میوه ها به جای میوه کامل رایج شد. در این روش گوشت میوه را به صورت کاملا نرم در
آورده، در برابر آفتاب پهن می کردند تا رطوبت خود را ازدست داده و به شکل ورقه نازکی از میوه خشک شده در آید.با توجه به فراوانی میوه در کشور به ویژه در فصول خاص، تولید لواشک در ایران از
دیرباز رواج داشته است.
لواشک به مخلوطی از عصاره و پالپ یک یا چند میوه گفته می شود که پس از طی مراحل فرآیند تا
اندازه معینی خشک شده و عمدتاً به صورت ورقه و گاهی به اشکال دیگر بسته بندی و عرضه می شوند. دو
طرف محصول توسط پلاستیک (نایلکس) جهت جلوگیری از تماس با محیط و دست در هنگام مصرف
پوشیده شده و این مجموعه در درون پلاستیکهای مخصوص بسته بندی می شود.

۱- معرفی محصول
١ نام و کد محصول -١
۱ شماره تعرفه گمرکی -۲
۱ ارائه استاندارد های محصول -۳
۱ بررسی قیمت محصول -۴
۱ موارد مصرف و کاربرد -۵
۱ طبقه بندی محصول -۶
۱ کالای قابل جانشین -۷
١ مشخصات فنی و خواص محصول -٨
۲- وضعیت عرضه و تقاضا
۱- بررسی ظرفیت بهره برداری
۲ وضعیت طرح های جدید -۲
۲ بررسی روند واردات محصول -۳
۲ بررسی روند مصرف -۴
۲ بررسی روند صادرات محصول -۵
۲ بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم -۶
۲ وضعیت تقاضا -۷
۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید
۴- برآورد حجم سرمایه گذاری
۴ زمین – ١
۴ محوطه سازی -٢
۴ ساختمان سازی -٣

۴ ماشین آلات و تجهیزات -۴
۴ تاسیسات -۵
۴ ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی -۶
۴ وسایل نقلیه -٧
۴ لوازم اداری -٨
۴ هزینه های قبل از بهره برداری -٩
۴ هزینه های پیش بینی نشده -١٠
۴ محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت -١١
۴ میزان مواد اولیه مورد نیاز سالیانه و قیمت آن -۱۲
۴ نیروی انسانی مورد نیاز -۱۳
۴ محاسبه هزینه مصرفی سوخت و انرژی سالیانه -۱۴
۴ استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت -۱۵
۴ تعمیرات و نگهداری -۱۶
۴ محاسبه اجزاء و میزان سرمایه در گردش -۱۷
۴ هزینه های تولید سالیانه -۱۸
۵- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
منابع و مراجع مطالعاتی

طرح توجیهی تولید لواشک از محصولات سردرختی

۳۸صفحه

۳۰۰۰تومان