طرح توجیهی تولید (PFS) آیینه- پوکه آمپول- شیشه های آزمایشگاهی mirror ver.02

به نام خدا

طرح توجیهی تولید (PFS) آیینه- پوکه آمپول- شیشه های آزمایشگاهی mirror ver.02

هر محصول ویژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پیش از هر
گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، لازم است این
خصوصیات به درستی شناخته شوند. شناخت صحیح مشخصات وانواع مختلف محصول، بدون تردید راهنمای مناسبی جهت
تصمیم گیری های لازم در انتخاب روش و عملیات تولید و
محاسبات بعدی مورد نیاز خواهد بود.
محصولات تولیدی در این طرح آینه، شیشه آزمایشگاهی و
پوکه آمپول می باشد که با توجه به تفاوت نسبی در
فرایند تولید این محصولات و قالب های مورد نیاز جهت
تولید آن ها در این گزارش آینه به عنوان محصول تیپ
درنظر گرفته شده و محاسبات مربوط به عرضه و تقاضای آن
را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم
همچنین با توجه به تنوع انواع آینه توضیحات مفصل تری
در ارتباط با آینه تخت ارائه می گردد……

طرح توجیهی تولید (PFS) آیینه- پوکه آمپول- شیشه های آزمایشگاهی mirror ver.02

۳۹صفحه

۳۰۰۰تومان