طرح توجیهی تولیدچراغ جلوی ۲۰۶

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدچراغ جلوی ۲۰۶

عناوین مطالب:
فصل اول
بررسی بازار
مقدمه
دلایل انتخاب محصول
نقش محصول در زنجیره تولید
زنجیره تولید چراغ خودرو
معرفی محصول
شناخت عوامل موثر بر تقاضا
بخش بندی بازار
انتخاب روش پیش بینی
فصل دوم
طرح فنی
ارزیابی روش های مختلف تولید
تشریح فرایند تولید
دستگاه و تجهیزات خط تولید
فرایند تولید قطعات چراغ پژو ۲۰۶
تشریح عملیات ورد نیاز ساخت قطعه
بررسی ایستگاه ها و شیوه های کنترل کیفیت
کنترل مواد اولیه
کنترل عملیات تولید
محاسبه ظرفیت برنامه تولید شرایط عملکرد
مواد بسته بندی
نقشه استقرار ماشین الات
نقشه جریان مواد
آزمایشگاه
تعمیرگاه
تأسیسات برق
برق مصرفی سالیانه
تأسیسات آب
تأسیسات سوخت رسانی
تجهیزات حمل و نقل
سوخت مورد نیاز وسایل حمل و نقل
تأسیسات گرمایش
تأسیسات سرمایش
سیستم اتفأ حریق
نیروی انسانی مورد نیاز
برآورد پرسنل تولیدی
برآورد پرسنل غیر تولیدی
محاسبه سطح زیر بنا
مساحت سالن تولید
مساحت انبار
مساحت آزمایشگاه
مساحت ساختمان های اداری رفاهی خدماتی
مساحت زمین و محوطه سازی
نقشه جانمایی ساختمان ها
زمان بندی اجرای پروژه
فصل سوم
بررسی مالی
سرمایه در گردش
برنامه تولید سالیانه
ارزش مواد اولیه
هزینه تأمین انرژی
هزینه خدمات نیروی انسانی
اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت
هزینه ماشین الات
هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی
هزینه زمین و ساختمان ها و محوطه سازی
هزینه وسایط نقلیه عمومی و وسایل حمل نقل
هزینه لوازم و اثاثه ا داری
کل سرمایه گذاری
هزینه های تولید
هزینه های متغیر
قیمت تمام شده محصول
ارزیابی مالی و اقتصادی طرح

طرح توجیهی تولیدچراغ جلوی ۲۰۶
۸۶صفحه
۳۰۰۰تومان