دانلودطرح توجیهی تولید مولد های ترکیبی برق و حرارت خانگی و صنعتی باظرفیت ۵۰دستگاه درسال

به نام خدا
طرح توجیهی تولید مولد های ترکیبی برق و حرارت خانگی و صنعتی باظرفیت ۵۰دستگاه درسال

تولید همزمان برق و حرارت یک روش صرفه جویی انرژی است که در آن برق و حرارت بطور همزمان تولید
میشوند. در فرایندهای نیروگاهی مقدار زیادی حرارت از وسایل مختلف مانند سیستمهای خنک کاری یا از گاز
خروجی تلف می شود. بیشتر این حرارت قابل بازیافت است و می تواند در احتیاجات گرمایی در بخش صنعت،
اقتصاد، بخش مسکونی و یا گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار گیرد.

در یک سیستم گرمایش ناحیه ای، آب گرم که از طریق لوله های “رفت” به مصرف کنندگان می رسد، گرمای
خود را در مبدل های حرارتی از دست می دهد و لوله های “برگشت” آبی که حرارت خود را از دست داده برای
گرمایش مجدد به سمت واحد تولیدی هدایت می کنند. دمای آب لوله های برگشت بین ۲۵ تا ۴۰ درجه
سانتیگراد خواهد بود. لوله های انتقال آب گرم عمدتا از جنس فولاد که به طور مطلوبی عایق کاری شده اند
انتخاب می شوند. بطوریکه انرژی گرمایی تلف شده در خطوط توزیع بیشتر از ۱۰ % کل انرژی منتقل شده
نیست.

برای بازیافت حرارت، سیستم های متنوعی با کاربردهای مختلف وجود دارند. انتخاب سیستم مناسب در هر
فرایند، با در نظر گرفتن عوامل متعددی صورت می گیرد. برخی از سیستم های بازیافت حرارت متداول عبارتند
از:

بویلرهای بازیاب حرارت

لوله های حرارتی
رکوپراتورها
اکونومایزرها

خلاصه طرح
نام محصول مولدهای ترکیبی تولید برق و حرارت
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۵۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد تولید همزمان برق و حرارت بصورت پراکنده
LDPE و HDPE مواد اولیه مصرفی عمده پلیمرهای
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) معادل بیش از ۶ میلیون دلار
اشتغال زایی (نفر) ۴۱
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۱۰۰۰۰

طرح توجیهی تولید مولد های ترکیبی برق و حرارت خانگی و صنعتی باظرفیت ۵۰دستگاه درسال

۴۶صفحه

۳۰۰۰تومان