طرح توجیهی تولید قطعات عایق خودرو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات عایق خودرو

قطعات عایق در یک خودرو قطعاتی هستند که بعنوان عایق صدا و برق و همچنین لرزش و
ارتعاش مورد استفاده قرار می گیرند

قطعات دمپینگ فشار ·
این قطعات که بصورت ترکیبی از قیر و مواد لاستیکی ساخته می شده و روی درب ها ،
کاپوت ، صندوق عقب ، محل نصب چرخ زاپاس ، تانک سوخت و زیر داشبورد نصب می گردد

قطعات عایق ذوبی ·
این قطعات نیز ترکیبی از قیر و لاستیک بوده و پس از مونتاژ خودرو در کف اتاق ذوب و
نصب می گردد

قطعات عایق مغناطیسی دمپینگ فشار ·
این قطعات به عنوان دمپ کننده لرزه و ارتعاش می باشند که در محل های زیر یک خودرو
نصب می گردد

عایق های برق ·
این قطعات ایجاد عایق برق بین سیستم های الکتریکی و فلزی در خودرو مورد استفاده قرار
می گیرد .

خلاصه طرح
نام محصول :تولید قطعات عایق خودرو
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی): ۶۴۰ تن در سال
موارد کاربرد :انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده :لاستیک ، قیر و مواد شیمیائی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم): ۱۱۰۹ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) :۲۷
زمین مورد نیاز :(مترمربع)۳۸۰۰

طرح توجیهی تولید قطعات عایق خودرو

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان