دانلودآموزش تصویری بافت تابلوفرش

به نام خدا

دانلودآموزش تصویری بافت تابلوفرش

تابلو فرش یکی از آثار هنری نفیس دستباف بوده که علاوه بر آنکه بافنده را به وجد می آورد بیننده را نیز از خلاقیت و ذوق آثار هنری بصورت تابلو آگاه می سازد.

تابلو فرش می تواند با تار و پود خود در وجود انسانها نفوذ کرده و ذهن مردم را به تراوشات هنری وا دارد. در ایران تابلو فرش هایی بسیاز نفیسی از آثار استاد فرشچیان و آیات کلام

وحی طراحی شده و تعداد کثیری از هنر مندان در عرصه بافت به این مهم مشغول می باشند که خود می توانند حتی منبع درآمد عده ای از مردم باشد.
بشر از زمانی که خود را شناخت و ضرورت وجود ملزومات زندگی روزمره را احساس نمود، به فکر داشتن منسوجی بود تا او را در برابر سرما و سختی زمین محافظت نماید. پشم و

موی حیواناتی نظیر گوسفند و بز، اولین یافته های بشر برای برآوردن این نیاز بود و متعاقباً پوست این حیوانات اولین زیرانداز یا به عبارت دیگر فرش منسوج بود.
به دنبال تحول و پیشرفت در زندگی، بشر آموخت که می تواند با در هم نمودن و فشردن الیاف پشم، زیراندازی ضخیم تر و گرم تر به نام نمد تهیه نماید. متعاقباً با فراگیری فنون

ریسندگی و تابندگی، نخهای پشمی را تولید نمود و برای اولین بار با ادغام رشته نخهای افقی و عمودی نخ های پشم، گلیم را ابداع کرد و این سرآغازی بود برای ابداع فرش گره دار یا

پرزدار که هنر و فنی پیشرفته تر بود.
تاکنون تاریخ دقیق این ابداعات برای ما مشخص نشده است، اما در میان فرشهای گره دار قدیم ی ترین یافته، متعلق به حدود پنج قرن قبل از میلاد مسیح می باشد. این فرش که به دلیل

محل یافتن آن در اعماق یخهای دره های پا زیریک با نام فرش پازیریک شهرت جهانی یافته، توسط سرگئی رودنکو، باستان شناس معروف روس کشف گردید.
تمامی نقش و نگاره های موجود بر روی این فرش مشابهت فراوانی با نگاره ها و حجاریهای کاخ تخت جمشید در ایران دارد. این شباهت به اندازه ای است که کاشف آن در اولین دقایق

اکتشاف در سال ۱۹۴۷ میلادی اظهار نمود: “تخت جمشید را به یاد می آورد”.
به غیر از فرش پازیریک که تقریباً سالم ترین فرش است که از گذشته های بسیار دور به زمان ما رسیده، پاره فرشهایی نیز چه در ایران و چه در خارج از آن کشف گردیده که

مشهورترین آنها قطعات کشف شده در اکتشافات شهر قومس در نزدیکی دامغان و همچنین قطعات کشف شده در شهر سوخته سیستان می باشند.
این مجموعه آموزشی شامل سیزده بخش:
مقدمه وشناخت ابزار
انواع دارونقشه
نقشه خوانی
انواع خامه وپشم
چله کشی ترکی
زنجیره بافی
بافت انواع گره وشیرازه پیچی
انواع گلیم بافی وملیله بافی
نقشه زدن دربافت
پودزدن
انواع قیچی وروش قیچی کردن
اصلاح تاروپودپاره شده
رفع عیوب کار

دانلودآموزش تصویری بافت تابلوفرش

حجم حدودهفتصدمگابایت شامل سیزده ویدئو
۲۹۳دقیقه
۵۵۰۰تومان