دانلودنرم افزارآموزش جامع کاشت داشت وبرداشت انگور

به نام خدا

نرم افزارآموزش جامع کاشت داشت وبرداشت انگور

باسلام این نرم افزار یکی از کاملترین مجموعه های آموزشی درارتباط باکاشت داشت وبرداشت انگورمیباشد وشما اگرعلاقمند به این رشته نسبتا”راحت وپردرآمد درمیان رشته هاوشاخه های متنوع یاغداری وکشاورزی باشید

وهمچنین یک قطعه زمین دیم یا آبی داشته باشید میتوانید باصرف زمان نه چندان زیادی یک موستان مناسب ویک درآمد مناسب برای خودتان واطرافیانتان ایجادنمایید
در این نرم افزار شما میتوانید مباحث زیررامشاهده نموده وبیاموزید:
مشخصات عمومی انگور
گیاه شناسی انگور
مناطق مستعدکشت درکشور
ارقام وواریته ها
تقسیم بندی تجاری
ارقام انگورهای ایرانی
احداث موستان:
انتخاب زمین
تهیه زمین
اجراءنقشه موستان
مواظبتهای موستان قبل ازباردهی

حجم:۱۰۸مگابایت

قیمت:۳۵۰۰تومان

کوددهی
موکاری دیم
هرس مو
ازدیادمو
تنک کردن
حلقه برداری
سربرداری وقطع جوانه ها
علفهای هرز
طرق مختلف آبیاری
علائم کمبودآب درمو
میزان احتیاج موبه آب
زمان آبیاری
آفات
زنجره مو
زنجرک مو
سرخرطومی انگور
خوشه خوارانگور
کرم برگخوارمو
کرم خاکستری
کنه نمدی یا کنه گال زایی مو
فیلوکسرا
روش مبارزه با این آفات
زیست شناسی حشرات
علائم کمبودموادغذایی دردرختان مو
کمبودازت
کمبودفسفر
کمبودپتاس
کمبودریزمغذیها
بیماریهای مو
پوسیدگی ریشه
سفیدک داخلی
برداشت
بعدازبرداشت
نگهداری وتوزیع محصول انگور
تهیه کشمش
انگورهای مناسب برای تهیه شیره
همانطورکه از عناوین مشخص است دراین مجموعه به صورت ریز وتخصصی به تمامی مراحل کاشت داشت وبرداشت انگور پرداخته شده است وفقط کافیست که شما بااندکی استعدادوبسیاری علاقه این آموزش هارا عملیاتی

کنید ونتیجه شیرین آنرا بدست آورید

نرم افزارآموزش جامع کاشت داشت وبرداشت انگور

حجم:۱۰۸مگابایت

قیمت:۳۵۰۰تومان