طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژي