پزشکی,آرایشی,بهداشتی

طرح توجیهی تولیدباند و گازپزشکی

به نام خدا طرح توجیهی تولیدباند و گازپزشکی عناوین طرح: -1 معرفی محصول -1-1 نام و کد محصول -1-2 شماره تعرفه گمرکی -1-3 شرایط واردات – 1-4 بررسی و ارائه استاندارد -1 -5 قیمت داخلی و جهانی محصول -1-6 موارد کاربرد -1-7 کالاي جایگزین -1-8 اهمیت استراتژیک کالا -1-9 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده […]