دامآرشیو

دانلودطرح توجیهی کشتارگاه صنعتی(گاو وگوسفند)

طرح توجيهي كشتارگاه صنعتي(گاو وگوسفند)

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمزوسفید(مرغ-ماهی)

طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمزوسفید