دامآرشیو

طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی

طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی

طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت ۷۵۰ راس در هر دوره

طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت ۷۵۰ راس در هر دوره

استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده(تحقیق دانشجویی)

استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده

نرم افزارفارسی جیره نویسیFARSI WUFFFDA بهمراه آموزش فارسی بکارگیری نرم افزار

نرم افزارفارسی جیره نویسیFARSI WUFFFDA بهمراه آموزش فارسی بکارگیری نرم افزار

طرح توجیهی تولیدچرم سبک وسنگین

طرح توجیهی تولیدچرم سبک وسنگین

طرح توجیهی تولیدخوراک دام

طرح توجیهی تولیدخوراک دام
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera