تحقيق وارائه دانشچوييآرشیو

استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده(تحقیق دانشجویی)

استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده

پروژه تحقیقی سیستم استارتر و دینام یکپارچه Integrated Starter- Alternator (ISA)

پروژه تحقیقی سیستم استارتر و دینام یکپارچه Integrated Starter- Alternator (ISA)

آموزش ساخت سنگهای مصنوعی سمنت پلاست انتقال تکنولوژی

آموزش دانش فنی سمنت پلاست (انتقال تکنولوژی)

طرح توجیهی تولید سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت بر مبنای میکروتوربینهای گازی

طرح توجیهی تولید سیستمهاي تولید همزمان برق و حرارت بر مبناي میکروتوربینهاي گازي

طرح توجیهی تولید رنگهای پودری

طرح توجیهی تولید رنگهای پودری

طرح توجیهی تولیدیخ خشک ( گاز کربنیک جامد )

طرح توجیهی تولیدیخ خشک
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera