دانلودنرم افزار آموزشی پرورش مرغ تخمگذارونرم افزارآموزشی پرورش مرغ گوشتی

به نام خدا
دانلودنرم افزار آموزشی پرورش مرغ تخمگذارونرم افزارآموزشی پرورش مرغ گوشتی

تخم مرغ بعنوان یکی از محصولاتی که تورم در بالا رفتن قیمت آن نقش مهمی داشته است، میتواند برای شما بعنوان شغلی پر درآمد باشد. در این مجموعه که بصورت چند رسانه ای ساخته شده است، شما تمامی مراحل راه اندازی مرغداری و پرورش مرغ تخم گذار را خواهید آموخت
بخشی از محتویات این مجموعه آموزشی :
مشخصات عمومی
تاسیسات و تجهیزات
مدیریت پرورش
مدیریت تولید تخم مرغ
بیماری ها و عوامل خطر ساز
تغذیه
تاسیسات و تجهیزات
طراحی برای گسترش یا نوسازی ساختمان ها
ملاحظات سرمایه گذاری
مراحل قبل ساختمان سازی
حداقل استاندارد برای جایگاه و دیگر تسهیلات
تجهیزات
انتخاب محل
رعایت حریم ها از دیگر تاسیسات و واحدهای صنایع
عملیات ساختمانی
تابش مستقیم خورشید
سالن مرغداری با سیستم باز
سالن مرغداری با سیستم بسته
مدیریت پرورش
بستر
سیستم های آبخوری و دانخوری در دوره پرورش
آماده سازی سالن برای ورود جوجه ها
مراقبت های اولیه از جوجه ها
سیستم های تمام پر – تمام خالی
مقدار سطح مورد نیاز در دوران پرورش
میزان تلفات در دوران پرورش
برخی عملیات دوران پرورش
وزن بدن و عوامل موثر بر آن
مدیریت دوران رشد بر روی زمین
مدیریت سیستم قفس
نور
تولک کردن
مدیریت تولید تخم مرغ
فاکتورهای موثر بر تولید تخم مرغ
کیفیت تخم مرغ های خوراکی ( تجاری )
بیماری ها و عوامل خطر ساز
برخی مشکلات پرورش
قرنطینه
تشخیص بیماری ها
بیماری های مهم
ایمن سازی
واکسیناسیون
عوامل موثر بر مصرف دارو
آب
امنیت مزرعه
بازرسی ها
حذف لاشه و مواد زائد
مدیریت کود
تغذیه
اجزای اساسی جیره
اساس فرمول نویسی
محاسبه مقدار مواد مغذی مورد نیاز طیور
چگونگی تغدیه مرغ های تخمگذار
ورن کشی و تعیین دان مصرفی
مثال هایی از فرمول های غذایی
نرم افزار آموزشی مرغ گوشتی
تولید گوشت مرغ به دلیل تقاضای فراوان این فرآورده لذیذ و سالم وبدون کلسترول اگربه شیوه صحیح وعلمی صورت پذیرد یکی از پرمنفعت ترین مشاغل تولیدی است در نرم افزار آموزشی پرورش مرغ گوشتی شما با کلیات این حرفه آشنا خواهیدشد
در این نرم افزار شما با موارد مختلفی از قبیل

حجم نرم افزار مرغ تخمگذار ۵۷مگابایت

حجم نرم افزار مرغ گوشتی ۱۰۲مگابایت

حجم نرم افزار جیره نویسی ۳مگابایت

قیمت ۴۵۰۰تومان
تأسیسات وتجهیزات
عملیات ساختمانی
نوع ساختمان
انتخاب محل مرغداری
حداقل استانداردها
اعمال فبل از ساختمان سازی
انتخاب جوجه
جیره آغازین
جیره میان دوره
جیره پایانی
ضدعفونی سالن
بیماریهای طیور
کشتاروبسته بندی
ومطالب دیگری که برای پرورش مرغ گوشتی مورد نیاز است دراین نرم افزار بیاموزید
نرم افزارهای آموزشی پرورش مرغ تخمگذار ومرغ گوشتی درقالب یک سی دی وبه قیمت ۴۵۰۰تومان عرضه میگردد
تاسیسات و تجهیزات,
مدیریت پرورش,
مدیریت تولید تخم مرغ,
بیماری ها و عوامل خطر ساز,
تغذیه,
تاسیسات و تجهیزات,
طراحی برای گسترش یا نوسازی ساختمان ها,
ملاحظات سرمایه گذاری,
مراحل قبل ساختمان سازی,
حداقل استاندارد برای جایگاه و دیگر تسهیلات,
تجهیزات,
انتخاب محل,
رعایت حریم ها از دیگر تاسیسات و واحدهای صنایع,
عملیات ساختمانی,
تابش مستقیم خورشید,
سالن مرغداری با سیستم باز,
سالن مرغداری با سیستم بسته,
, مدیریت پرورش
بستر,
سیستم های آبخوری و دانخوری در دوره پرورش,
آماده سازی سالن برای ورود جوجه ها,
مراقبت های اولیه از جوجه ها,
سیستم های تمام پر – تمام خالی,
مقدار سطح مورد نیاز در دوران پرورش,
میزان تلفات در دوران پرورش,
برخی عملیات دوران پرورش,
وزن بدن و عوامل موثر بر آن,
مدیریت دوران رشد بر روی زمین,
مدیریت سیستم قفس,
نور,
تولک کردن,
مدیریت تولید تخم مرغ,
فاکتورهای موثر بر تولید تخم مرغ,
کیفیت تخم مرغ های خوراکی ( تجاری, )
بیماری ها و عوامل خطر ساز,
برخی مشکلات پرورش,
قرنطینه,
تشخیص بیماری ها,
بیماری های مهم,
ایمن سازی,
واکسیناسیون,
عوامل موثر بر مصرف دارو,
آب,
امنیت مزرعه,
بازرسی ها,
حذف لاشه و مواد زائد,
مدیریت کود,
تغذیه,
اجزای اساسی جیره,
اساس فرمول نویسی,
محاسبه مقدار مواد مغذی مورد نیاز طیور,
چگونگی تغدیه مرغ های تخمگذار,
ورن کشی و تعیین دان مصرفی,
مثال هایی از فرمول های غذایی,
نرم افزار آموزشی مرغ گوشتی
تولید گوشت مرغ به دلیل تقاضای فراوان این فرآورده لذیذ و سالم وبدون کلسترول اگربه شیوه صحیح وعلمی صورت پذیرد یکی از پرمنفعت ترین مشاغل تولیدی است در نرم افزار آموزشی پرورش مرغ گوشتی شما با کلیات این حرفه آشنا خواهیدشد,
در این نرم افزار شما با موارد مختلفی از قبیل,
تأسیسات وتجهیزات,
عملیات ساختمانی,
نوع ساختمان,
انتخاب محل مرغداری,
حداقل استانداردها,
اعمال فبل از ساختمان سازی,,
انتخاب جوجه,
جیره آغازین,
جیره میان دوره,
جیره پایانی,
ضدعفونی سالن,
بیماریهای طیور,
کشتاروبسته بندی,
نرم افزار آموزشی پرورش مرغ تخمگذارونرم افزارآموزشی پرورش مرغ گوشتی

 میتوانید نرم افزارهای پرورش مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی بهمراه

نرم افزار WUFFDAفارسی همراه با آموزش فارسی را دراینجا دانلودنمایید

حجم نرم افزار مرغ تخمگذار ۵۷مگابایت

حجم نرم افزار مرغ گوشتی ۱۰۲مگابایت

حجم نرم افزار جیره نویسی ۳مگابایت

قیمت ۴۵۰۰تومان