نژادهای گاو گوشتی(تحقیق دانشجویی)

به نام خدا

پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی(تحقیق دانشجویی)

نژادهای سنتزی یا آمیخته :

نژادهایی هستند که از تلاقی دو یا چند نژاد با همدیگر به وجود می آیند . چون هر نژاد دارای یک سری ویژگی های منحصر به فرد می باشد و به وسیله آمیخته گری خصوصیات چند نژاد را در یک نژاد جمع….

بلان بلوبژ:

در کشورهای بلؤیک و فرانسه وجود دارد و جزٕء نزادهای بومی و مقاوم این کشورهاست و خاصیت ماهیچه مضاعف در این نژادها دیده میشود . رنگ بدن اغلب سفید یکدست یا بلق سیاه وسفید است . وزن گاو بالغ ۱۲۵۰کیلوگرم است ، وزن گوساله هنگام تولد ۴۸…

توده گاوهای جنگلی

مثل گاوهای مازندرانی که شبیه برهمن و دارای کوهان نسبتاً بزرگ بوده و تولید شیر آنها ۲ تا ۳ کیلوگرم در روز است و جثه نسبتاض کوچکی دارند …..

پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی(تحقیق دانشجویی)

۳۵صفحه

۳۰۰۰تومان